youtube
twitter
facebook

פסולת אלקטרונית- נערכים ליישום החוק

17/07/2013
פסולת אלקטרונית- נערכים ליישום החוק (הגדל)

 

כ-200 איש השתתפו ביום העיון  'היערכות לקראת יישום חוק פסולת אלקטרונית'  שנועד לקדם את ההיערכות לקראת ישומו של חוק הפסולת בישראל.

 

יום העיון שנערך ב-9 ביולי 2013, הינו פרי יוזמה משותפת של בית ספר פורטר ללימודי הסביבה, המרכז לעסקים וסביבה באוניברסיטת תל אביב, אדם טבע ודין, מרכז השל וחברת מ.א.י


לסיכום יום העיון  

תכנית יום העיון עסקה בשאלת המפתח: כיצד נערכים לחוק ואילו חובות חלים על השחקנים השונים, תוך הצגת דוגמאות מהעולם על איסוף פסולת אלקטרונית וחשמלית.
גלעד אוסטרובסקי מ'אדם טבע ודין' הציג במושב הראשון בהרצאתו 'ישור קו' את החובות שהטיל החוק על כל אחד ואחד מבעלי העניין השונים:  יצרנים ויבואנים,  תאגיד המיחזור,  רשויות מקומיות ואיגודי ערים, המשווקים והמשרד להגנת הסביבה.


המושב השני, בהנחיית גלעד אוסטרובסקי מ'אדם טבע ודין' הוקדש לחובות וליחסי הגומלין בין בעלי העניין לצורך יישום החוק. רב השיח התייחס לחלוקת העבודה בין השחקנים השונים, למרכזי האיסוף העירוניים ולחלופות איסוף נוספות, כמו גם לקליטת פסולת בנקודות המכירה ולאיסוף הנתונים הדרושים לדיווח בחוק.


כמה תובנות חדשות מיום העיון:

♦קידום התקנת התקנות מכח החוק – העיכוב בהתקנת התקנות (יצרן בהיקף מוגבל, מרכזי מיחזור ועוד) גורם לאי ודאות והמתנה ממושכת והן  הכרחיות לשם קידום נמרץ של תהליכי ההכנה ליישום החוק.

♦יצוא פסולת למיחזור. סוגיה זו שהחוק לא קבע בעניינה דבר מפורש הינה  בעלת חשיבות רבה לפיתוח תעשיה מקומית וחשוב לתת עליה את הדעת.

♦חינוך והסברה מסורים על פי החוק בידי הגוף המוכר והרשויות המקומיות. גם המשווקים צריכים לספק מידע לציבור. נושא זה ראוי להכנה מדוקדקת, לחלוקת עבודה ברורה ולהקצאת משאבים בהתאם.

♦בנוסף, יש להגדיר כללים אחידים לאחסון וטיפול בפסולת הנקלטת אצל המשווקים ולתת את הדעת על ההשלכות התכנוניות- פיסיות של הצבת כלי אצירה (מרכזי איסוף ומוקדי איסוף עירוניים) במרחב העירוני.

 תודה רבה לסרן יזהר יצחקי על סיכום יום העיון.
 

  נערכים ליישום חוק פסולת אלקטרונית- סיכום יום העיון
  מחקרים בנושא פסולת אלקטרונית- דר'ורד בלאס מהפקולטה לניהול-אוניברסיטת תל-אביב
  חוק פסולת אלקטרונית- חובות השחקנים גלעד אוסטרובסקי
  פסולת אלקטרונית- המצב העכשוי והעתידי-מ.א.י תאגיד מיחזור אלקטרוניקה לישראל

כתבות נוספות

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il