donate button
youtube
twitter
facebook

היערכות יבואנים ומשווקים לקראת ישום חוק הפסולת האלקטרונית

כ-160 איש השתתפו ביום העיון  'היערכות לקראת יישום חוק פסולת אלקטרונית'  שנועד לקדם את ההיערכות לקראת ישומו של חוק הפסולת בישראל. החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ש'אדם טבע ודין' הייתה שותפה לכתיבתו, פורסם ברשומות ביולי 2012 ועל פיו מערך האיסוף והטיפול בפסולת אלקטרונית יחל ב – 1 בינואר 2014.  ישומו של החוק דורש עבודה מקדימה רבה כדי להכין את התשתית המתאימה לאיסוף ולטיפול בפסולת האלקטרונית.

יום העיון שנערך ב-5 בנובמבר 2013, הינו פרי יוזמה משותפת של עמותת אדם טבע ודין, בית ספר פורטר ללימודי הסביבה, המרכז לעסקים וסביבה באוניברסיטת תל אביב, חברת מ.א.י, אקומיוניטי והמרכז לשלטון המקומי. מפגשים אלו נועדו  להגביר את המודעות, לעמוד על הבעיות ולמצוא פתרונות מבעוד מועד לקראת יישום חוק הפסולת האלקטרונית.

 

גלעד אוסטרובסקי, מאדם טבע ודין -הציג את מסכת החובות  של יבואנים ומשווקים, דן הלמן מתאגיד מ.א.י הציג את ההיבטים הכלכליים של יישום החוק, צחי עין גל מאקומיוניטי הציג את מודל העבודה המוצע וד"ר ורד בלאס מהפקולטה לניהול באוניברסיטת ת"א  הציגה מחקרים בנושא פסולת אלקטרונית. ושוב נציג מקצועי מאגף הפסולת של המשרד להגנת הסביבה נעדר מיום העיון ואנחנו מצרים על כך.

 

 

  סיכום דיון מפגש 3 – היערכות יבואנים ומשווקים
  חובות יבואנים ומשווקים - גלעד אוסטרובסקי, אדם טבע ודין
  מחקרים בנושא פסולת אלקטרונית – המכון לעסקים סביבה וחברה
  מצגת אקומיוניטי - תאגיד חברתי למחזור פסולת אלקטרונית
  מצגת מ.א.י – תאגיד מיחזור אלקטרוניקה לישראל בע"מ

כתבות נוספות

עבור לתוכן העמוד