youtube
twitter
facebook

פסולת אלקטרונית

בשנת 2014 ייכנס לתוקפו חוק פסולת אלקטרונית, המסדיר את תהליך הטיפול במוצרים חשמליים ואלקטרוניים המכילים מטבעם חומרים מסוכנים, ביניהם מחשב, טלוויזיה, טלפונים ניידים, מסכים שונים וכיוצא באלו.

 
'אדם טבע ודין פועלת ליישום החוק ולקידום טיפול נאות בפסולת אלקטרונית במטרה למנוע ולהפחית נזקים סביבתיים, בריאותיים ובזבוז משאבים יקרי ערך.

פסולת אלקטרונית - יש חוק, אין אכיפה

פסולת אלקטרונית - יש חוק, אין אכיפה

למרות שכבר בשנת 2012 נחקק חוק לטיפול בפסולת אלקטרונית, רק כרבע ממנה ממוחזר. מה קורה עם השאר? חלקו הגדול חוזר אלינו כבעיות סביבתיות ובריאותיות בגלל טיפול לא הולם
היערכות יבואנים ומשווקים לקראת ישום חוק הפסולת האלקטרונית

היערכות יבואנים ומשווקים לקראת ישום חוק הפסולת האלקטרונית

יום עיון שלישי בנושא 'היערכות לקראת יישום חוק פסולת אלקטרונית'
100 אלף טון פסולת אלקטרונית בדרך למחזור

100 אלף טון פסולת אלקטרונית בדרך למחזור

ההשלכות הסביבתיות והבריאותיות של פסולת אלקטרונית הן משמעותיות ביותר. מדובר בלמעלה מ- 100 אלף טון פסולת לא מטופלת מדי שנה הגורמים לזיהום סביבתי ולבזבוז משאבים משווע. 'אדם טבע ודין' שהיתה מיוזמי חוק פסולת אלקטרונית גאה לקחת חלק בעבודת התשתית לקראת יישום החוק.
פסולת אלקטרונית- נערכים ליישום החוק

פסולת אלקטרונית- נערכים ליישום החוק

יום העיון בנושא 'היערכות לקראת יישום חוק פסולת אלקטרונית' הוקדש לאתגרים הניצבים בפנינו לקראת יישומו של חוק פסולת זה בישראל.
17/07/2013
שולחים את הנייד הוותיק לעולם שכולו טוב: אושר חוק מחזור פסולת אלקטרונית

שולחים את הנייד הוותיק לעולם שכולו טוב: אושר חוק מחזור פסולת אלקטרונית

חוק מיחזור פסולת אלקטרונית יקטין משמעותית את המפגעים הסביבתיים והבריאותיים כתוצאה מטיפול לא ראוי בפסולת שמקורה במכשירים חשמליים ואלקטרוניים ישנים. על החוק שעזרנו בקידומו ויכנס לתוקפו בשנת 2014
עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il