youtube
twitter
facebook

פסולת בניין

למעלה מ-3 מיליון טון של פסולת בניין בשנה בישראל יכלו להיות ממוחזרים. בפועל, המציאות בזבל. כמויות אדירות אלו מוטמנות כיום בקרקע או מושלכות באופן פיראטי, מסיבות רבות, כולל קשיי אכיפה, היעדר חקיקה מספקת ומחסור באתרי מחזור ייעודיים.

 
'אדם טבע ודין' פועלת להרחבת המודעות בקרב גורמים רלוונטיים ולחקיקה שתחייב שימוש בחומרי בנייה ממוחזרים בפרויקטים ממשלתיים.

 

בכתבות הבאות תוכלו למצוא מידע על אודות היקפי הפסולת האבודה, איך אפשר אחרת ומה צריך לקרות לשם כך.


 

קול קורא לעריכת מחקר לבחינת כלים כלכליים לעידוד שימוש בחומרי בניה

קול קורא לעריכת מחקר לבחינת כלים כלכליים לעידוד שימוש בחומרי בניה

בחינת עלויות חומרי הגלם בשוק הבניה כיום בהשוואה בין חומר בתולי וממוחזר, בהתאם לסוג החומר.הערכה בדבר ההפסד למשק עקב אי שימוש בחומר בניה ממוחזר. בחינת חלופות שונות להגדלת הביקוש ומתן המלצות, בין היתר בהתייחס למשמעויות הכלכליות של כל חלופה.
מלוכלך כאן

מלוכלך כאן

מחדלים לא חסרים בישראל, אך ישנם כאלה שניתן להבינם: אין תקציב, אין כוח אדם, וחילופי שלטון תכופים מקשים על התפקוד. לעומת זאת, יש מקרים שבהם לא נותר אלא להשתאות לנוכח חוסר היכולת של שרי הממשלה לקבל החלטה ו"לחתור למגע". כזה הוא המקרה של הררי פסולת הבניין המטנפים כל חלקה טובה בישראל.
20/09/2016
חומרי בנייה ממוחזרים: לא מותרות, הכרח

חומרי בנייה ממוחזרים: לא מותרות, הכרח

מפגשי ה'שולחן העגול' שאנו מקיימים בנושא 'הרחבת השימוש באגרגטים ממוחזרים' בהשתתפות אנשי מקצוע, נועדו להסיר את החסמים הקיימים בתחום זה, המונעים כיום שימוש במידה משביעת רצון בחומרי בניה ממוחזרים. על המפגשים ועל התובנות.
מחסור אדיר בחומרי גלם לבנייה ולפיתוח: הפתרון טמון במחזור

מחסור אדיר בחומרי גלם לבנייה ולפיתוח: הפתרון טמון במחזור

המחסור הקיים כיום בחומרי גלם והמחסור הצפוי בחומרי כרייה וחציבה, מחייב שימוש בחומרי בנייה ממוחזרים בביצוע עבודות פיתוח ובינוי. בחודש נובמבר 2012, קיימנו יחד עם איגוד המהנדסים וחברת שיכון ובינוי יום עיון בנושא: 'שימוש בחומרי בנייה ממוחזרים בעבודות בינוי ופיתוח'. על המפגש, התובנות והמסקנות

העדפה מתקנת - שימוש בחומרי בנייה ממוחזרים

העדפה מתקנת - שימוש בחומרי בנייה ממוחזרים

חברות ממשלתיות אמורות בביצוע פרוייקטים של תשתיות להשתמש ,בין היתר, בחומרי בנייה ממוחזרים.
אך בפועל, הוראה זו אינה מיושמת. למה זה קורה? מדוע משרדי הממשלה אינם נוטלים אחריות ? ומה יש לעשות?
חוק פסולת הבניין - לשמור על השטחים הפתוחים

חוק פסולת הבניין - לשמור על השטחים הפתוחים

חוק פסולת הבניין שאנחנו מקדמים ירכז את פינוי הפסולת בידי הרשות המקומית. הדבר ישים סוף לעבריינים שמשליכים פסולת בניין באופן פיראטי בשטחים פתוחים.
30/07/2017
עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il