youtube
twitter
facebook

חוק האריזות: מתארגנים לשינוי מערך הייצור, השיווק וההפצה

חוק האריזות: מתארגנים לשינוי מערך הייצור, השיווק וההפצה (הגדל)


'סמינר האריזות' הינו פרי מיזם משותף שלנו יחד עם ארגון מעלה, הכולל מפגשים שנועדו לסייע לעסקים להכין עצמם למילוי החובות הקשורות בחוק האריזות.

המפגש הראשון עסק בהבנת העקרונות של חוק האריזות והסברת המבנה של תפיסת אחריות היצרן המורחבת. המפגש השני עסק בתכנון המוצר ופיתוח דפוסי חשיבה חדשים הנוגעים לכלל מחזור החיים של האריזה והמוצר. המפגש השלישי התמקד בהיבטים מעשיים הנוגעים לחובות החלות על יצרנים, יבואנים ובתי עסק.

חוק האריזות- שינויי מערך הייצור, השיווק וההפצה

חוק האריזות שיזמנו נכנס לתוקפו ביולי 2011. החוק מטיל על יצרנים ויבואנים של מוצרים ארוזים חובה למחזר את אריזות המוצרים בשעורים הקבועים בחוק.
חוק האריזות הביא לשינויים משמעותיים במערכי הייצור, השיווק וההפצה של היצרנים והיבואנים. לשינויים אלה השלכות כלכליות ולוגיסטיות רבות.

 

אנחנו יחד בשיתוף עם ארגון 'מעלה', יזמנו סמינר שנועד להכין ולהכשיר את החברות העסקיות לקראת ישומו של החוק. סדרת המפגשים הכינה את בעלי העניין לקראת כניסתו של החוק ועסקה במבנה החוק, המשמעויות הסביבתיות, ההשלכות העסקיות והשינויים הלוגיסטיים והפרוצדוראליים.

המפגש השלישי התקיים בחודש יולי 2011, בבית התאחדות התעשיינים בתל אביב והשתתפו בו כ – 50 משתתפים מהמגזר העסקי.

המפגש עצמו,
עסק בחובות הרישום והדיווח של יצרני ויבואני האריזות בישראל, באופי הקשר עם תאגיד מיחזור האריזות (תמי"ר), בדרישות המשרד להגנת הסביבה מהיצרנים ומהגוף המוכר ובאמצעי ניהול המידע, ניתוחו ואכיפת החוק. 

סמינר האריזות- סיכום המפגש השלישי: דיונים, תובנות ומסקנות

 

  סמינר האריזות: סיכום המפגש השלישי

כתבות נוספות

 איך אפשר למחזר את זה? כל מה שצריך לדעת על אריזה נכונה ועל מחזור אריזות. חומר למחשבה

  

  

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il