donate button
youtube
twitter
facebook

אורזים עידן חדש: השינוי שחולל חוק האריזות

אורזים עידן חדש: השינוי שחולל חוק האריזות

פסולת האריזות, מהווה כיום זרם פסולת משמעותי ביותר של כ-1,000,000 טון אריזות בשנה, המהווה כ-20% מכלל הפסולת המיוצרת בכל שנה.בפסולת האריזות נכללים:מיכלים וגביעים, עטיפות ואריזות, קופסאות קרטון, קופסאות שימורים, צנצנות, בקבוקי זכוכית ועוד.חוק האריזות שיצא לדרך ביולי 2011 קובע איסוף פסולת אריזות בבתי המגורים וברחובות הערים והישובים והעברתה למיחזור במפעלי המיחזור.

החידוש המרכזי והגדול בחוק זה מתבטא בקביעת הסדרים מפורטים לעניין הטיפול בפסולת אריזות, במטרה לצמצם את כמות פסולת האריזות, למנוע את הטמנתה ולעודד שימוש חוזר באריזות. כתוצאה מכל אלו, ההשפעה השלילית והסביבתית של אריזות ופסולת אריזות, פוחתת באופן משמעותי.


חוק האריזות- שיתוף פעולה בין היצרנים והיבואנים לרשויות המקומיות

לצורך השגת
מטרות אלו, מחייב החוק את היצרנים והיבואנים לשתף פעולה עם הרשויות המקומיות; כלומר: היצרנים מחויבים למחזר פסולת אריזות לפי יעדים שנקבעו בחוק, והרשויות מצידן מחויבות לספק תשתית לאיסוף והפרדה של פסולת האריזות.

בנוסף, השר להגנת הסביבה קובע את הכללים לפיהם מחויבים היצרנים להפחית את נפח ומשקל האריזות כבר בשלב הייצור. החל משנת 2020 כבר, תאסר כמעט לחלוטין הטמנתה של פסולת אריזות במדינת ישראל.

גם ייצור האריזות יושפע

החוק לא יסתכם רק בצמצום כמויות הפסולת האדירות שישראל מטמינה בכל שנה, אלא הוא ישפיע גם על האופן שבו מיוצרות האריזות, והן תהיינה מורכבות יותר מחומרי גלם הניתנים למיחזור או כאלו המתכלים לגמרי.

טיפול נכון בפסולת האריזות יגרור אחריו חסכון של כמיליון טון גזי חממה בשנה. בנוסף, תשתית המיחזור תתרחב ותצמח, שיעור המיחזור יגדל וכתוצאה מכך החיסכון במשאבים יגבר אף הוא.
בזכות החוק כלי האצירה גם יהיו נגישים יותר ואנו נוכל למחזר אריזות שעד עתה לא מוחזרו כגון: זכוכית ומתכת.

כתבות נוספות

 איך אפשר למחזר את זה? כל מה שצריך לדעת על אריזה נכונה ועל מחזור אריזות. חומר למחשבה

  

  

עבור לתוכן העמוד