youtube
twitter
facebook

פניה למשרד הבריאות: הפלרת מי ברז מסכנת בריאות השיניים של ילדים

2/05/2011
הגדל

מכתב שנשלח למשרד הבריאות מטעם אדם טבע ודין מתריע כי ריכוז הפולאריד המוחדר כיום למי השתייה בישראל עלולה לחשוף ילדים השותים מי ברז בריכוזים אלו של פלואור, להתפתחות בעיות בריאותיות כגון פלואוריסיס של השן.

במכתב שנשלח למנכ"ל משרד הבריאות ד"ר רוני גמזו מתריעות עו"ד נעמה הלר, וראש תחום מים באדם טבע ודין עו"ד שרית כספי אורון כי שירותי הבריאות האמריקאים פרסמו הזהרה בעניין בתחילת השנה. במכתב נכתב כי "בתאריך ה-7/1/2011 הודיע הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה (EPA) יחד עם שרותי הבריאות והאדם האמריקאיים (HHS) כי הם ממליצים להוריד את ריכוז הפלואוריד המוסף למים במסגרת פעולת ההפלרה המיועדת למניעת עששת. הריכוז המיטבי המומלץ ירד מרמה של בין 0.7-1.2 מג"ל לרמה של 0.7 מג"ל, זאת עקב הסכנה להיווצרות חשיפת יתר לפלואור בעיקר אצל ילדים מתחת לגיל 8".

עוד נכתב כי "משמעות הדבר היא שהריכוז המיטבי של פלואוריד שמוסף כיום למי השתיה בישראל, העומד על 1.0 מג"ל, עלולה לחשוף ילדים השותים מי ברז בריכוזים אלו של פלואור, להתפתחות בעיות בריאותיות כגון פלואוריסיס של השן. בדו"ח שפורסם לאחרונה על ידי ה-EPA נקבע כי מנת הייחוס לצריכת פלואוריד ליום הינה 0.08 מ"ג לק"ג משקל. מנת ייחוס זו נקבעה על מנת למנוע היווצרות תופעות בלתי רצויות של פלואורוסיס חמור של השן אצל ילדים מתחת לגיל 14 וכן להגנה על כלל האוכלוסיה מפני התפתחות של פלואורוסיס חמור של השן ושל העצמות".

במכתב מציינות השתיים כי במקביל מתנהל הליך בעניין בבג"צ. "כפי שהצהרנו במסגרת בג"צ עמדתנו הינה כי על משרד הבריאות לפעול בהתאם להמלצות הועדה לעדכון תקנות איכות מי השתיה, לבטל את חובת ההפלרה ולערוך מחקר ארוך טווח בדבר ההשפעות הבריאותיות של הפלרת מי השתיה. לצד זאת, לצורך השגת המטרה הציבורית והבריאותית החשובה של מניעת עששת, יש לעשות שימוש באמצעיים ייעודיים יותר, אשר אין חשש לנזקים בריאותיים בצידם. לצד התנגדותנו להמשך הפלרת מי השתיה, הרי שכל עוד מתקיימת הפלרה במדינת ישראל מכוח תקנות איכות מי השתיה, יש לכל הפחות לוודא כי מנת הפלואוריד המוחדרת למי השתיה לא מביאה לפגיעה בבריאותם של תושבי המדינה, בפרט ילדים".

לסיכום כותבות השתיים "לפיכך, אנו קוראים למשרד הבריאות לבחון מחדש את המלצותיו בנוגע לריכוז המיטבי להפלרת מי השתיה ולשקול להוריד את ריכוז זה ל-0.7 מג"ל. זאת לצד הצורך באימוץ המלצות ועדת עדין בדבר ביטול חובה זו לגמרי".

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il