youtube
twitter
facebook

בדיקת אדם טבע ודין מגלה: בפריפריה שותים מים ללא מגנזיום

14/05/2012

בבדיקה שנערכה על ידי אדם, טבע ודין נמצא כי בכל האזור ממערב הנגב עד לשדה בוקר למעלה מ-50% מהמים המסופקים לתושבים הם מותפלים. משמעות הדבר היא שתושבי אזורים אלו צורכים מים ללא מגנזיום – מינרל חיוני לבריאות.

במכתב בהול ששלחה 'אדם טבע ודין' לסגן שר הבריאות קראה להביא לאישור התקנות המעודכנות לאיכות מי השתיה ללא דיחוי ולכלול בתוכן דרישה למיהול המים המותפלים במים טבעיים לפני אספקתם. קביעת תקנים לאיכות המים המותפלים הינה משימה חיונית ביותר, זאת היות ותוך שנים בודדות המים המותפלים יהפכו למקור המים העיקרי של מי השתייה במדינת ישראל.

בשנים האחרונות מתקיים דיון סביב הצורך להוסיף מגנזיום למים המותפלים, על אף שהמגנזיום הוא רק אחד המינרלים החיוניים שמוחסר מהמים בתהליך ההתפלה. מעט מאד ידוע על ההשפעות הבריאותיות הפוטנציאליות כתוצאה משתיית מים מותפלים בלבד במקום מים ממקור טבעי, וקיימת הסכמה רחבה על הצורך בעריכת מחקרים ארוכי טווח בנוגע להשפעות הנובעות משתית מים מותפלים.

לכן, לעמדת אט"ד, עד שיושלמו המחקרים הנדרשים לקביעת ההשפעות הבריאותיות, יש קודם כל לבצע מיהול מירבי בין המים המותפלים לבין המים הטבעיים כך שאף יישוב לא יקבל את עיקר מי השתיה שלו ממתקני ההתפלה. לדברי ראש תחום מים ב'אדם טבע ודין', שרית כספי-אורון, כבר היום תושבים ביישובים רבים שותים מים מותפלים בכמויות גדולות וייתכן שכבר עכשיו הם משלמים את המחיר בפגיעה בריאותם.

כאמור, בבדיקה שנערכה על ידי אדם, טבע ודין נמצא כי בכל האזור ממערב הנגב עד לשדה בוקר למעלה מ-50% מהמים המסופקים לתושבים הם מותפלים. בעיר שדרות ויישובי עוטף עזה כגון כיסופים, נירים, מגן וכרם שלום אחוז זה אף מגיע למעלה מ- 80%. כמו כן, מאז הפעלת מתקן ההתפלה בחדרה בשנת 2010, גם באזור חוף הכרמל צורכים כמויות גדולות של מים מותפלים. כ-60% מהמים ליישובים זכרון יעקב, פרדיס, הבונים, נחשולים וכרם מהר"ל הינם מים מותפלים.

לכן, לעמדת אט"ד, יש לתת כבר היום פתרון, אף אם לפחות פתרון ביניים, שיגובש לאור עקרון הזהירות המונעת, ואשר יבטיח כי כל אדם במדינת ישראל ימשיך לקבל מי שתיה המסופקים בעיקר ממקורות מים טבעיים הכוללים את המינרלים החיוניים לבריאות.

על מנת לוודא שכך אכן יהיה, נדרש לבצע שינויים במערכת אספקת המים הארצית אשר יובילו לחלוקה אחרת ושיוונית יותר של המים הטבעיים בין הצרכנים.

למיהול המים יתרונות רבים על פני הוספת מגנזיום למים המותפלים בשלב זה:

א. המיהול יבטיח נוכחותם במי הברז של כל המינרלים אשר חסרים במים המותפלים, כך שאם מחקרים עתידיים יצביעו על מינרלים נוספים אשר חשובים לבריאות, המיהול יבטיח המשך נוכחותם במים לאורך השנים באופן רציף.

ב. צפוי כי העלויות הכרוכות במיהול המים המותפלים במים הטבעיים תהיו פחותות בהרבה מאשר הוספת מגנזיום לכל מ"ק מים מותפלים. על מנת לוודא זאת, על רשות המים לערוך בדיקה של השינויים הנדרשים במערכת אספקת המים ועלות הקמתם.

ג. קביעת רף עליון לאחוז המים שמותר לספק לכל יישוב ממתקן התפלה יגרום לחלוקה שיוונית יותר בין הישובים השונים בארץ וימנע פגיעה פוטנציאלית משמעותית באזורים וישובים שונים.

ד. מיהול המים המותפלים במים טבעיים מבטיח נוכחות מגנזיום במי השתיה ללא צורך בהחדרת כימיקלים או חומרים זרים אחרים למים. בכך תתייתר השאלה של השפעות בריאותיות נלוות ובלתי רצויות מחומרים נלווים להחדרת המגנזיום למים המותפלים.

ה. פתרון המיהול עשוי להיות גם סביבתי הרבה יותר משום שאינו דורש צריכה נוספת של חומרים או כימיקלים. כמו כן אין מדובר בתהליך טיפול ולא ייווצרו מי שטיפה או פסולת מרוכזת. קיים צורך לבחון את צריכתת האנרגיה הכרוכה בביצוע המיהול לעומת זו הכרוכה בהוספת המגנזיום למים המותפלים.

'אדם טבע ודין' קוראת למשרד הבריאות להביא לאישור התקנות המעודכנות לאיכותם התברואית של מי השתייה ללא דיחוי ולכלול בתוכן דרישה למיהול המים המותפלים במים טבעיים לפני אספקתם. יש לקבוע כי אין לספק מים מותפלים בשיעור של מעל 50% מכלל מי השתיה המסופקים לכל ישוב במדינה.

אנו בדעה כי פתרון זה מהווה פתרון ביניים ופתרון לטווח ארוך כאחד, וכי הינו גם בר ביצוע בלוח זמנים מצומצם. יש לוודא כי התקנות לאיכות מי השתייה יאושרו במושב הקרוב של הכנסת וכן יכללו דרישה לתכולה מינימאלית של מינרלים במים, ואם לא תתקבל עמדתנו זו למיהול המים אזי יובטח ריכוז מינימאלי של מגנזיום במים על ידי הוספתו במתקני ההתפלה. רק כך נוכל להבטיח כי עם אישור התקנות החדשות ומימושן בפועל, ישראל תשתייך לאותן מדינות בהן איכות מי השתייה היא מהטובות בעולם.

לקריאת הכתבה שפורסמה בנושא בעיתון דה מארקר: גרים בצפון או בדרום? המים מסכנים את הבריאות שלכם

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il