youtube
twitter
facebook

המאבק על עיר הבה"דים

4/06/2009
הגדל

בסוף חודש מאי התקיים דיון בהתנגדות בנוגע להפקדת תוכנית עיר הבה"דים שהגישה אדם טבע ודין.
בדיון שהתקיים בוועדת המשנה להתנגדויות של הועדה המחוזית דרום, טענו כי הפקדת התוכנית ללא הטמעת תסקיר ההשפעה על הסביבה במתכונת ובהיקף עליה החליט בית המשפט העליון בערעור התלוי ועומד בנוגע לעיר הבה"דים, מהווה פגם רציני בתוכנית וכי יש לקבוע במסגרת החלטת הועדה בהתנגדויות לתוכנית כי ההחלטה בהתנגדויות לא תהיה סופית עד לשילוב תסקיר ההשפעה על הסביבה (שטרם פורסם) בהליך התכנוני.
עוד טענו כי התוכנית אינה מפורטת דיה בפרטים שאין הצדקה שיחסו תחת בטחון שדה וכי הוראות רבות בנספח הסביבתי ראוי שתוטמענה בהוראות התוכנית. מעבר לכך כללה התנגדות התייחסות לכל ההיבטים הסביבתיים הנוגעים לתחומי התוכנית בהיבטים של תכנון, אוויר, פסולת, שפכים ומים. טענו כי עיר הבה"דים שהינה בבחינת עיר חדשה מהווה הזדמנות ליישם עקרונות והנחיות של בניה ירוקה.
נציג המשרד להגנת הסביבה בדיון קיבל את טענותינו לגבי התסקיר והודיע כי זה יפורסם תוך שבוע ימים, אולם עם טענתנו בנוגע לפרטים החסרים בתוכנית סרב לקבל.

עוד עלה בדיון כי משרד הבטחון הגיש התנגדות מטעמו לתוכנית במסגרתה ביקש לבנות מרכז מסחרי ותחנת דלק מחוץ לגדרי המחנה וכן ביקש לפטור אותו מהוראות התוכנית הנוגעות לבניה ירוקה על מנת להקנות שיקול דעת רחב ככל האפשר לולמ"ב בבואה לדון במתן היתרים לתוכנית. אנו כמובן התנגדנו לשני היבטים אלו גם מבחינה הליכית וגם לגופו של עניין.

הוועדה הודיעה בסיום הדיון כי לאור מורכבות הטענות שהועלו בכוותנה להתכנס שוב לדיון פנימי.

עיקרי ההתגדות

בהתנגדות אנו טוענים שאין לאשר את תוכנית בניית עיר הבה"דים במתכונתה הנוכחית משום שהמדינה לא עמדה בהתחייבויותיה מתוקף החלטת ביהמ"ש העליון.

ביהמ"ש העליון קבע בעניין זה - עריכתו של תסקיר השפעה על הסביבה, קיום שימוע ביחס אליו והטמעת מסקנותיו לרבות כפי שיעלה מהשימוע, במתכונת ובהיקף שנקבעו בהחלטת בית המשפט העליון.
עו"ד ציפי איסר-איציק, מנכ"ל אדם טבע ודין אומרת כי חובת הזהירות וחובת הנאמנות אינן מאפשרות את אישור התוכנית על-ידי הועדה "הועדה המחוזית לא יכולה להתעלם מהחלטת בית משפט וזו תהיה טעות מצדה אם תאשר את הפקדת התוכנית, בטח ובטח כשמדובר בהגנה על זכות הציבור לחיים ולבריאות נוכח הסיכונים הסביבתיים המסוכנים הקיימים באיזור התוכנית."
עו"ד נעמה אלעד מאדם טבע ודין ציינה כי קידומה של התכנית בהתעלם מהסיכונים הסביבתיים המסוכנים בסמיכות לתוכנית, עומדת גם בניגוד להצהרת מגיש התוכנית, משרד הביטחון, לפיה לא יסכן בשום צורה שהיא את בריאותם וחייהם של החיילים העתידים להשתכן במקום. "במסגרת הליכי אישור התוכנית, על הועדה לחייב את הגורמים האחראיים להשלים את תסקיר ההשפעה על הסביבה, פרסומו ושמיעת ההתנגדויות ביחס אליו; לפרסם את התסקיר כחוק ולאחר הגשת ההתנגדויות, הן תשמענה על-ידי הועדה המחוזית; לאחר שמיעת ההתנגדויות בעקבות פרסום התסקיר, ותיקון התכנית במידת הצורך, יתקיים דיון נוסף של הועדה, שתחליט האם נדרש שינוי התכנית והאם לאשרה."

השכן: אזור התעשייה רמת חובב

מיקומה המתוכנן של עיר הבה"דים סמוך לאזור התעשיה ברמת חובב, מחייב בדיקה רצינית טרם מתן אישור להקמת העיר במיקום המתוכנן. בית המשפט העליון עיגן קביעה זו בהחלטה מחייבת אשר הורתה על עריכת תסקיר השפעה על הסביבה כתנאי בלעדיו אין לאישור הקמת העיר במיקום המתוכנן. העובדה כי התוכנית הופקדה ללא השלמת כל ההליכים הקבועים בהחלטה בנוגע להכנת תסקיר ההשפעה על הסביבה מהווה פגם עקרוני ועל כן אין להמשיך בהליכי אישור התוכנית ללא השלמת הליכים אלו במתכונת ובהיקף שנקבעו.

על דעת עצמה


הוועדה המחוזית מחוז דרום הודיעה כי בכוונתה להפקיד את התוכנית לבניית עיר הבה"דים. הוועדה החליטה על צעדה זה מבלי לקיים את החלטת בית המשפט העליון לפיה יש לערוך תסקיר השפעה מקיף על הסביבה בטרם מתחילים את בניית עיר הבה"דים ברמת חובב לרבות סקר השפעות בריאותיות.
עו"ד אלי בן ארי, מחלקה משפטית אדם טבע ודין מסר בתגובה כי "ההחלטה על הפקדת התוכנית לפני השלמת תסקיר השפעה על הסביבה מעלה חשש כי התכנון של עיר הבה"דים לא ייקח בחשבון את ממצאי התסקיר, דבר שאינו עולה בקנה אחד עם החלטת בית המשפט להורות על הכנת תסקיר לפני התחלת העבודות. אנו נמשיך להיאבק על מנת להבטיח שהליכי התכנון לא יתקדמו במנותק ממצאי התסקיר וכי החלטת בית המשפט תבוצע ככתבה וכלשונה".

סקר השפעות הסביבה - הרחק מעיני הציבור


לאחר מאבק ממושך בו פסק בית המשפט העליון כי יש לערוך תסקיר השפעה מקיף על הסביבה בטרם מתחילים את בניית עיר הבה"דים ברמת חובב לרבות סקר השפעות בריאותיות. ולמרות שמזה כ-7 חודשים ממתין הציבור לפרסום סקר ההשפעות הבריאותיות שהינו בעל משקל רב בקבלת ההחלטה על בניית עיר הבה"דים בסמוך לרמת חובב, בוחרת הממשלה להנפיק כותרות ורודות ולהותיר את הדו"ח וממצאיו, הרחק מעין הציבור.
לפני ימים ספורים פורסמו באמצעי התקשורת ממצאים אופטימיים מתוך הדוח שנערך על ידי משרד הבריאות, אך הדוח עצמו נשמר תחת מעטה חשאיות תמוה. פניותינו באמצעות ד"ר אריה ונגר (מדען האוויר שלנו) נציג הארגונים הסביבתיים בועדת המעקב, להשיג את הדו"ח לא נענו. עובדות אלה מעלות סימני שאלה קשים בנוגע לממצאי הדוח. אנו נמשיך להיאבק על זכות הציבור לדעת, לא כל שכן בכל הנוגע לבריאות הציבור ולחייו.
התוצאות

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il