youtube
twitter
facebook

קרינה מאנטנות סלולריות


קרינה בלתי מייננת מאנטנות סלולאריות

מ
ה הקשר בין קרינה לבין אנטנות סלולאריות?

מוקדי שידור סלולאריים (טלפונים ניידים, אנטנות ומתקני גישה) יוצרים גלים אלקטרומגנטיים, המורכבים משדות חשמליים ומגנטיים; הגלים הללו הם הקרינה. הקרינה הסלולארית מסווגת כקרינה בלתי מייננת (כמו הקרינה מרשת החשמל).

 

מהי קרינה בלתי מייננת?

"קרינה בלתי מייננת" (או "גל אלקטרומגנטי") מורכבת משדה חשמלי ושדה מגנטי היוצרים גל אלקטרומגנטי שהוא הקרינה הבלתי מייננת ומקורה, למשל, במוקדי שידור סלולאריים. קרינה בלתי מייננת מסוכנת פחות מקרינה מייננת (דוגמת קרינת רנטגן), אך גם לה עלולה להיות השלכה שלילית על הבריאות והיא עלולה לפגוע באופן עקיף בתאים חיים. אנו נחשפים למגוון מקורות קרינה בלתי מייננת בחיי היומיום, לדוגמה: שדות מגנטיים שמקורם במתקני החשמל, קרינה שמקורה במתקני תקשורת אלחוטית, קרינת השמש (ברובה) ועוד.

 

כיצד הקרינה הסלולארית משפיעה על הבריאות?

האנטנות והמכשירים הסלולאריים הפכו בשנים האחרונות לחלק מחיינו, אך הקרינה שהם פולטים יוצרת חשש רב בקרב הציבור. ישנם חילוקי דעות מדעיים לעניין ההשפעה של חשיפה ארוכת טווח לקרינה הנפלטת מאנטנות וממכשירים סלולאריים. ההשלכות הבריאותיות שיש לחשיפה לקרינה בלתי מייננת הנובעת משימוש בטכנולוגיות סלולאריות נחקרות על ידי קבוצות מחקר שונות, ובחודש מאי 2011, הוועדה הבינלאומית לחקר הסרטן (IARC) של ארגון הבריאות העולמי סיווגה את הקרינה הסלולארית כ"מסרטן אפשרי". למעוניינים לקבל מידע עדכני אודות מסקנות מחקרים בתחום זה, מומלץ לעיין באתר ארגון הבריאות העולמי, בדף הבית של פרויקט המחקר אודות שדות אלקטרומגנטיים. כמו כן, בפורטל EMF ניתן למצוא מידע ומחקרים עדכניים בתחום, ובאתר Microwave News מפורסמות חדשות הנוגעות לקרינה בלתי מייננת באופן שוטף.

 

איך נזהרים מקרינה סלולארית?

על אף שאין הוכחות מדעיות חד משמעיות על השפעותיה הבריאותיות של קרינה סלולארית, מומלץ לצמצם את החשיפה לקרינה ככל האפשר. זוהי גם נקודת המוצא של חוק הקרינה הבלתי מייננת המיישם את "עיקרון הזהירות המונעת", שמשמעותו שיש לנקוט באמצעי זהירות במקרה שבו יש חשש לנזק לבריאות האדם או הסביבה, גם אם טרם הוכחו יחסי סיבה ותוצאה בין הנזק ובין הגורמים האפשריים לו. בעניין זה, כדאי לעיין בהמלצות משרד הבריאות לשימוש נכון בטלפונים סלולאריים וכן לבחור מכשיר סלולארי המשדר קרינה בעוצמה נמוכה, על פי המידע המפורט בפורום החברות הסלולאריות. כמו כן, בעת שיחה בטלפון סלולארי מומלץ להשתמש בדיבורית או ב"אזניות אוויר" אשר מורכבות מצינור חלול אשר מוליך את הקול ללא התיל המתכתי המעביר קרינה. מידע נוסף ניתן למצוא באתר "ללא קרינה בשבילך".


איך מבררים היכן יש אנטנות סלולאריות?

ניתן לקבל מידע אודות מיקומי אנטנות סלולאריות, היתרים ועוצמות קרינה באתר המפה האינטראקטיבית של המשרד להגנת הסביבה.

יש לי אנטנה סלולארית ליד הבית. מה אפשר לעשות?

מומלץ לבדוק אם האנטנה מוצבת במקום כחוק. לשם כך, יש לברר האם ניתן היתר הקמה והיתר הפעלה מאת הממונה על אגף רעש וקרינה במשרד להגנת הסביבה, באמצעות פניה אל מוקד פניות הציבור באגף בטלפון: 02-6495870, פקס: 02-6495839 או בדוא"ל: chanaig@sviva.gov.il.

בנוסף, בקשו עותק של דו"ח מדידות קרינה אשר כולל הסבר מפורט לגבי עוצמות הקרינה. לצד זאת, יש לברר האם ניתן היתר בניה לאנטנה מהרשות המקומית, באמצעות פנייה אל מחלקת ההנדסה בעירייה. שימו לב! אנטנות קטנות מסוג "מתקן גישה" אינן מחייבות קבלת היתר בניה בדרך כלל.

אם האנטנה הוקמה כדין ועוצמת הקרינה שהיא פולטת עומדת בתקן, תוכלו לנסות לפעול להסרת האנטנה באמצעות מאבק ציבורי-תקשורתי. בנוסף, אם מדובר על אנטנה שהוקמה בדירה בתוך בניין משותף, ובתקנון הבניין נקבע כי הבניין ישמש למגורים או לעיסוק חופשי בלבד, ייתכן שניתן לטעון שהקמת האנטנה בדירה מהווה עסק ולכן היא אינה חוקית.

מהו "מתקן גישה" וכיצד עליי לפעול אם רוצים להציבו בקרבתי?

מתקן גישה מוגדר בחוק כמתקן שנועד לצורכי גישה ושידור ברשת גישה, אשר מימדיו אינם עולים על 80*50*30 ס"מ. מימדיה הקטנים של אנטנה זו מאפשרים את התקנתה במקומות הסמוכים למרחב הציבורי, כגון מרפסות דירות, ובצורה נרחבת – דבר המגביר את החשש מפני הקרינה מאנטנות אלו אשר אליה נחשף הציבור. על פי החוק, הקמת המתקן אינה טעונה קבלת היתר בנייה ומאפשרת הליך הקמה מהיר, ויתרונות אלו עודדו את חברות הסלולר לעשות שימוש נרחב בסוג זה של אנטנות. יש לציין כי על פי החוק, בתקופה שלאחר הגשת הבקשה להקמת מתקן גישה, מהנדס העירייה יכול להודיע שהוא מתנגד להקמת המתקן, מן הטעם שמתקן הגישה טעון היתר בנייה. חשוב לדעת! כיום, חברות הסלולר, לרבות החברות החדשות בשוק, אינן רשאיות להקים מתקני גישה וזאת בהוראת בית המשפט העליון.

 

האם אפשר לתבוע פיצויים על הקמת אנטנה סלולארית ליד הבית שלי?

כן, כיוון שהקמת אנטנות מורידה את ערך הבית. בעקבות הליך שניהלנו בבית המשפט העליון, הוארך מועד הגשת התביעות הללו וניתן להגישן עד חצי שנה מהקמת האנטנה או עד שנה ממתן היתר הבניה, לפי המאוחר. שימו לב! אי אפשר לתבוע פיצויים על הקמת אנטנה שלא מצריכה היתר בנייה.

 

כיצד ניתן לקבל מידע נוסף על אנטנות סלולאריות ומכשירים סלולאריים?

על פי חוק הקרינה הבלתי מייננת, היתרי הקרינה להקמת אנטנות ניתנים על ידי המשרד להגנת הסביבה רק לאחר ביצוע דו"ח מדידות להערכת עוצמות הקרינה. ניתן לקבל דו"חות אלו באמצעות פניה אל מוקד פניות הציבור באגף רעש וקרינה במשרד להגנת הסביבה (פרטי קשר לעיל). כמו כן, פורום החברות הסלולאריות מפעיל מרכז מידע כל יום בין השעות 08:00-20:00, בטלפון 1-800-37-97-97 מטלפון קווי או *9797 מכל טלפון. המרכז מספק מידע לגבי אנטנות סלולריות ודגמי טלפונים סלולריים. כמו כן, ניתן להזמין דרך המרכז מדידת קרינה מסובסדת בבית המזמין. ניתן להזמין גם מדידות קרינה באופן פרטי מאחד המודדים המורשים על ידי המשרד להגנת הסביבה. לרשימת מודדי קרינה המוכרים על ידי המשרד להגנת הסביבה, פנו לאתר המשרד להגנת הסביבה.

 

כיצד אנחנו יכולים לעזור?

 

לצערנו, אין ב'אדם טבע ודין' מומחה בתחום הקרינה ולכן בשאלות אודות ממצאי מחקרים ופענוח מדידות, מומלץ להיעזר באתרי האינטרנט המפורטים בדף זה, וכן לפנות לאגף רעש וקרינה במשרד להגנת הסביבה או לפורום בטיחות קרינה באתר "דגש מדידות" במסגרתו תוכלו להעלות שאלות ולקבל תשובות מאנשי מקצוע בתחום ללא תשלום.

חשוב לציין כי "אדם וטבע ודין" אינה מתנגדת באופן גורף להקמת והפעלת אנטנות סלולאריות, אך אנו סבורים כי יש להקפיד על שקיפות ובהירות לצד מתן אפשרות לציבור להתנגד, וכן כי יש להקפיד על הקמת והפעלת אנטנות בהתאם לכל האישורים, באופן שיוביל לחשיפה מינימאלית לסיכונים בריאותיים. אנו נוכל לסייע לכם להגיע למידע, וכן לרשויות ולגורמים המקצועיים שיבחנו את תלונתכם. 
עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il