youtube
twitter
facebook

שימוש בחומרי הדברה בסמוך לבתים או למבני ציבור

13/02/2014

מהם חומרי הדברה?

ענף החקלאות מצריך התמודדות עם איומים של גורמים ביולוגיים, כגון חרקים, חיידקים ופטריות, הפוגעים בתוצרת חקלאית, ומובילים לפגיעה כלכלית בחקלאים. אמצעי ההתמודדות השכיחים ביותר בעולם עם איומים אלו הם חומרים כימיים (להלן: "חומרי הדברה"), המפוזרים בשדות חקלאיים באמצעות מטוסי ריסוס, מרססים הנישאים על גבי טרקטורים ומכלי ריסוס הנישאים על גבם של עובדים בחקלאות.

חומרי ההדברה מתחלקים לסוגים שונים בהתאם לאיום הביולוגי שהם מבקשים למגר וכן בהתאם לרמת הרעילות שלהם.

בנוסף, קיימים חומרי הדברה הפועלים לוויסות גידול הצמח, קטילת עשבים ועוד.

מעבר לשימוש החקלאי, קוטלי עשבים נמצאים בשימוש גם בקרב רשויות מקומיות וחברות לתשתיות כגון מע"צ, רכבת ישראל ומקורות לשם "ניקוי" שטחים מעשבים בצידי דרכים ובשטחים פתוחים, בסמוך למאגרי מים, מסילות, מדרכות ועוד.

 

מהן ההשפעות הבריאותיות של חומרי הדברה?

ההשפעות הבריאותיות של חומרי הדברה תלויות בסוג החומר ובאופן החשיפה אליו. חשיפה לחומרי הדברה עלולה לפגוע במערכת העצבים, המערכת ההורמונלית, המערכת הקוגניטיבית ומערכת הנשימה. ישנם גם חומרי הדברה מסרטנים.

ילדים ועוברים הינם רגישים יותר להשפעות של חומרי הדברה מאשר מבוגרים משום שהמוח שלהם ומערכות אחרות בגופם עדיין מתפתחים, משקל גופם נמוך יותר והם מבלים זמן רב יותר קרוב לרצפה ומכניסים את הידיים לפה, הרגלים אשר עשויים להגביר את החשיפה לחומרי הדברה.

 

האם מותר לחקלאי לרסס חומרי הדברה בסמוך לביתי או בסמוך למוסדות חינוך?

החוק קובע כי אין לבצע ריסוס מן האוויר של חומר הדברה מעל מבנה המשמש למגורים או כמוסד חינוך או במרחק של 120 מטרים ממנו. החוק עוד קובע איסור על ריסוס מן האוויר של חומר הדברה כאשר הרוח נושבת מכיוון השטח המיועד לריסוס לכיוון המבנה.

לגבי ריסוס שאינו מן האוויר, החוק קובע איסור לבצע ריסוס בחומרי הדברה כאשר מהירות הרוח קטנה מ-5 קמ"ש.

כאשר מדובר בתכשיר שדרגת רעילותו היא גבוהה (I או II), השימוש בתכשיר יבוצע במרחק של יותר מ-50 מטרים מהמבנה וכאשר הרוח נושבת לכיוון המבנה, במרחק של יותר מ-100 מטרים. דרגת הרעילות נקבעה לכל תכשיר ותכשיר ומבוססת על תכונות של הרעלה אקוטית (חשיפה קצרת טווח). דרגת הרעילות של תכשיר אינה משקפת השפעות בריאותיות מחשיפה כרונית (ארוכת טווח).

 

כיצד ניתן לברר אם ריסוס של חומרי הדברה מתבצע בהתאם להוראות החוק?

ראשית יש לברר את שם החומר שנעשה בו שימוש ואת האופן בו הוא מתבצע (מן האוויר, על ידי מפוח וכו'). מידע זה ניתן לקבל ישירות מן החקלאים או באמצעות מזכירות הישוב, באם מדובר בישוב חקלאי.

בעניין זה נדגיש כי אנו ממליצים על יצירת קשר ישיר עם החקלאים תוך הבנה כי יש למצוא איזון בין הצרכים החקלאיים לבין ההגנה על הבריאות, שניהם חשובים ביותר. יצוין כי קשר זה יכול לאפשר גם הודעה מראש טרם ביצוע ריסוס, אשר תוביל לסגירת חלונות הבית והימנעות משהייה בחוץ בעת הריסוס – פעולות אשר יכולות לצמצם את ההשפעה הבריאותית השלילית של הריסוס בחומרי הדברה.

לאחר בירור שם חומר ההדברה, יש לברר את דרגת הרעילות שלו. ניתן לברר פרטים אודות התכשיר במאגר המידע לחומרי הדברה של משרד החקלאות באינטרנט (http://www.hadbara.moag.gov.il/hadbara/) לחפש את החומר לפי שמו ולבדוק את דרגת הרעילות בפירוט התכשיר. פרטים נוספים על התכשיר ניתן למצוא על גבי התווית שמתפרסמת אף היא באתר האינטרנט של משרד החקלאות: http://www.moag.gov.il/agri/yhidotmisrad/PPIS/tachshiry_hadbara/default.htm.
בנוסף, יש לברר את המרחק בין המבנה לבין השדה המרוסס.

 

מה עלי לעשות במידה שאני חושד שריסוס חומר ההדברה מתבצע בניגוד להוראות החוק?

יש לתעד ככל הניתן את הריסוס באמצעות תמונות, סרטוני וידאו ורישום של שעות ואמצעי הריסוס.

לאחר מכן ניתן לדווח על המקרה למוקד הסביבה של המשרד להגנת הסביבה, בטלפון 6911* או לפקחים של מדור ניטור רעלים של רשות הטבע והגנים, האמונים על יישום הוראות החוק בנושא:

בתיה פלד – מנהלת מדור ניטור רעלים ופקחית אזור המרכז: 057-7762208.

איל דרור – פקח אזור הצפון: 057-7762207.

מיכל וולוקיטה – פקחית אזור דרום: 057-7762210.

  

מה ניתן לעשות על מנת לצמצם את הסכנות משימוש בחומרי הדברה בסמוך לביתי או למבני ציבור?

פעולה ראשונה ומומלצת ביותר הינה יצירת קשר עם החקלאי. קשר ישיר ורציף עם החקלאי עשוי לסייע בצמצום ההשפעות הבריאותיות השליליות של ההדברה.

בנוסף, במידה שמדובר ביישוב חקלאי ניתן לדרוש ממזכירות הישוב לרכז את תחום ההדברה על מנת לייעל את השימוש בחומרי הדברה בשטח וליידע את התושבים בפעולות שניתן לבצע בעת הריסוס להפחתת החשיפה לחומרים (סגירת חלונות, הימנעות משהייה בחוץ ועוד). ישנם אמצעים חלופיים להדברת מזיקים שאינם מבוססים על ריסוס כימיקלים כגון הדברה ביולוגית, הצבת מתקנים ללכידת מזיקים ועוד. מומלץ לנהל שיח עם החקלאי על מנת לבחון שימוש באמצעים חליפיים בסמוך לבתים. ניתן לפנות לשירותים להגנת הצומח במשרד החקלאות לקבלת מידע נוסף בנושא זה.

 

כיצד פועלת "אדם טבע ודין" לצמצום הסיכונים הבריאותיים והסביבתיים מחומרי הדברה?

אנחנו ב"אדם טבע ודין" עובדים בימים אלו על חקיקה אשר תצמצם את חשיפת הציבור לחומרי הדברה בשימוש חקלאי, עירוני ותשתיתי.

בכלל זאת נפעל לאיסור ריסוס מן האוויר של חומרי הדברה, למעט במקרים חריגים כאשר אין חלופה אפשרית או שלריסוס אווירי השפעה פחותה על האדם והסביבה מאשר פיזור קרקעי של החומר.

בנוסף, נפעל לתקן את החקיקה על מנת להרחיק את הריסוס של חומרי הדברה משימושים רגישים כגון מגורים ומבני ציבור. נפעל להגברת השקיפות והעברת מידע לאוכלוסייה המתגוררת בסמוך לשדות לגבי סוג החומרים המרוססים בשטח, ההשפעות הבריאותיות שלהם ואנשי קשר שיכולים לתת מענה לשאלות. כמו כן, נפעל לכך שהמגבלות לריסוס בסמוך לאזורים בנויים יהיו אחידות וברורות ויקלו על הפיקוח והאכיפה בתחום זה.

לבסוף, נפעל להסדרה נקודתית באשר לשימוש בקוטלי עשבים, במסגרתה ייקבע כי אין להשתמש בקוטלי עשבים אלא אם לא קיים אמצעי סביר אחר שפגיעתו פחותה לטיפול במפגע, כגון גיזום עשבים.

 

*אתם מוזמנים להירשם לניוזלטר של "אדם טבע ודין" על מנת להתעדכן בפעילותנו בתחום זה ובתחומים אחרים.

 

*כמו כן, אנחנו מזמינים אתכם לפנות ל"מוקד הירוק" שלנו כאשר אתם נתקלים בבעיה של שימוש בחומרי הדברה בקרבת מגורים או מבני ציבור או בכל בעיה סביבתית אחרת. אנא צרפו לפנייתכם תיעוד של המקרה, הכולל תמונות, סרטוני וידאו ורישום של שעות ואמצעי הריסוס.

 

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il