youtube
twitter
facebook

ים המלח - שיקום ותמלוגים

ים המלח, אוצר הטבע הלאומי והעולמי, שרוי במצב של הידרדרות מתמשכת. הזיהום התעשייתי מצד מפעלי ים המלח, הסטת המים למדינות שכנות, שינוי פני הנוף והאיום המסתמן בשל מכירת כי"ל לחברה קנדית – כל אלו מסכנים את המשך קיומו של המשאב הייחודי והמיוחד שלנו.


בכתבות הבאות תמצאו מידע על אודות ים המלח, על הסכנות הצפויות לו ועל הפעילות של 'אדם טבע ודין' לטיפול ומניעת נזקים, ולמען שיתוף כלל הציבור ברווחים המופקים ממנו.

דורשים לחשוף את שווי נכסי מפעלי ים המלח

דורשים לחשוף את שווי נכסי מפעלי ים המלח

החשבת הכללית במשרד האוצר, מיכל עבאדי-בויאנג'ו, בדקה מה יהיה שווי הנכסים של מפעלי ים המלח בשנת 2030 אז יסתיים הזיכיון שלהם, אך החליטה שלא לפרסם אותו. פנינו אליה בדרישה לפרסם את הנתונים ואת ההמלצות שלה.
האמת מאחורי תעלת הימים

האמת מאחורי תעלת הימים

התוכנית של השר סילבן שלום מתיימרת להציל את ים המלח. אולם אם תיושם במלואה, היא תשיג דווקא את ההפך הגמור

ניצחנו! הפרוטוקולים על תמלוגי ים המלח נחשפים

ניצחנו! הפרוטוקולים על תמלוגי ים המלח נחשפים

בית המשפט העליון קיבל את עמדתנו וקבע כי יש לפרסם את הליכי הבוררות שהתנהלו בין המדינה לבין מפעלי ים המלח בסוגיית התמלוגים. בעקבות פסק הדין - אנחנו שמחים לפרסם כאן אצלנו את כל המסמכים שהגיעו אלינו בעקבות ההליך המשפטי
20/02/2014
ים המלח: כך נציל את פלא העולם שלנו

ים המלח: כך נציל את פלא העולם שלנו

אזור ים המלח מצוי בסכנה ממשית בשל תכניות הפיתוח הכלכלי והתעשייתי המתקיימות באזור. שתי הצעות החוק שהגשנו להצלת ים המלח נדחו ע"י הממשלה, ואנו ממשיכים לעקוב מקרוב אחר הליך שיקום ים המלח ולדרוש מרשויות המדינה לשמר אוצר טבע לאומי זה.
אט"ד לששינסקי: להגביל את מפעלי ים המלח

אט"ד לששינסקי: להגביל את מפעלי ים המלח

אדם טבע ודין תציג את עמדתה בפני ועדת ששינסקי ותקרא לוועדה להקים תשתית מידע לאומית על משאבי הטבע, לקבוע כי כספי התקבולים יועברו למטרות סביבתיות ולהגביל את פעילות מפעלי ים המלח
תעלת הימים תהרוס את ים המלח. בין הנזקים: אובדן המינרלים הייחודיים

תעלת הימים תהרוס את ים המלח. בין הנזקים: אובדן המינרלים הייחודיים

מיזם "תעלת הימים" נועד להציל את ים המלח. אולם, בדיקה מעמיקה שערכנו מגלה את השפעותיו ההרסניות על האיזור כולו. על התנגדותנו לפרויקט שיביא כליה על ים המלח.
קציר ים המלח: הפתרון היחיד למניעת הצפה

קציר ים המלח: הפתרון היחיד למניעת הצפה

תוכנית ה"קציר" נועדה לצמצם את הנזק הסביבתי שנגרם כתוצאה מפעילות מפעלי ים המלח: עליית מפלס הבריכות והצפת המלונות. אנחנו תמכנו בחלופה זו ובכך שכיל תישא במרבית המימון של "הקציר". כיום, אנו ממשיכים ופועלים להצלת ים המלח בוועדות התכנון השונות.
אישור ההסכם בין כי"ל למדינה: המשך הפקרת ים המלח

אישור ההסכם בין כי"ל למדינה: המשך הפקרת ים המלח

בג"ץ דחה את עתירתנו כנגד אישור הסכם "קציר המלח" שנחתם בין כיל למדינה המגדיר את דרך הטיפול בסכנת הצפת המלונות בים המלח ואת גובה התמלוגים שתשלם כיל. אנו רואים באישור ההסכם פגיעה בעקרונות הצדק החלוקתי ,המאפשר למפעלי ים המלח לשלם אחוזים אפסיים למדינה ולציבור. על העתירה שהגשנו כנגד ההסכם הפוגעני ועל החלטת בג"ץ לדחות אותה
עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il