youtube
twitter
facebook

מחסור אדיר בחומרי גלם לבנייה ולפיתוח: הפתרון טמון במחזור

מחסור אדיר בחומרי גלם לבנייה ולפיתוח: הפתרון טמון במחזור


כיום קיים מחסור אדיר בחומרי גלם לבנייה וסלילה והמחסור הצפוי בחומרי כרייה וחציבה, מחייב שימוש בחומרי בנייה ממוחזרים בביצוע עבודות פיתוח ובינוי.

יום העיון שקיימנו יחד עם איגוד המהנדסים וחברת שיכון ובינוי בנושא: 'שימוש בחומרי בנייה ממוחזרים בעבודות בינוי ופיתוח', בנובמבר 2012, הביא אותנו למסקנה: חלה התקדמות משמעותית בשנים האחרונות במחקר, בתקינה ובחקיקה. ועם זאת, עדיין עבודה רבה לפנינו ויש למנף את הרחבת המודעות לטובת שימוש גובר בחומרים אלה.


גלעד אוסטרובסקי, ראש תחום פסולת ומיחזור בעמותה, הציג את המחסור החמור הצפוי בחומרי גלם ממחצבות ואת הפער המתרחב בין הביקוש להיצע עד לכדי גרעון מצטבר של 650 מליון טון עד שנת 2014. הוא ציין עוד, כי תכנית המתאר הארצית לחציבה וכרייה (תמ"א 14 ב') מייחדת מקום חשוב לצמצום הגרעון ע"י הרחבה ניכרת בחומרי בניה ממוחזרים ובהעברת עודפי עפר בין פרויקטים שונים.


פרופ' קוסטה קובלר
מהפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון שפתח את יום העיון הציג את חשיבות הנושא וציין כי גם בארצות רבות בעולם פועלים להרחבת השימוש באגרגטים ממוחזרים, במיוחד בתחום התשתיות.


אורי טל מהמשרד להגנת הסביבה סקר את הרגולציה ואת תכניות המשרד להגנת הסביבה לתמוך בהרחבת השימוש באגרגטים ממוחזרים ובראשם החלטת ממשלה מחייבת והכנת תקן חדש (ת"י 5003) במכון התקנים.

עפר לוי, מהנדס בכיר ב'סולל בונה' הציג מספר מקרי בוחן לשימוש בחומרים ממוחזרים בפרויקטים שונים בדגש על השימוש בחומרים ממוחזרים על כביש 6. "דוגמאות אלו מלמדות כי החומרים הממוחזרים מתאימים לשימוש כחומרי מילוי ומצע במבנה הכביש וכן על החשיבות לכדאיות הכלכלית המושפעת מאד מהקרבה הגיאוגרפית למקור חומר הגלם", הסביר.

אסף דוד מחברת בני וצביקה הציג דיווח מהשטח על היצע חומרים ממוחזרים בישראל וציין כי המסר העיקרי שעלה מההרצאה הוא שענף מיחזור פסולת הבניין עלה מדרגה בשנים, כך שיכולת עיבוד החומרים היא גבוהה ומתקבלים מוצרים איכותיים למגוון שימושים.

פרופ' אמנון כץ מהפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון הציג בהרצאתו את התמונה המורכבת באשר לשימוש בחומרים ממוחזרים בבטון ואת הרגישות לזיהום הבטון בחומרים לא רצויים כגון: גבס וחומרים אורגניים.

בין המרצים הנוספים:פרופ' אילן ישי מהפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון, שהציג מגוון חומרים הניתנים למיחזור ולשימוש בעבודת פיתוח כדוגמת: פסולת זכוכית, אפר פחם ופסולת בניין.


תודה לכל המשתתפים, למרצים ולכל הפועלים למען הרחבת השימוש בחומרים ממוחזרים ולקידום דפוסי פיתוח בני קיימא

 

  בני וצביקה- תוצרי מיחזור
  חשיבות המיחזור לצמצום חציבות אבן
  חומרים ממוחזרים בתשתיות
  חקיקה ותקינה אגרגטים ממוחזרים
  שלוב חומרים ממוחזרים בפעילות סולל בונה
  שימוש בחומרים ממוחזרים בבטונים
  דוח - היטל הטמנה על פסולת בניין

כתבות נוספות

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il