youtube
twitter
facebook

קול קורא לעריכת מחקר לבחינת כלים כלכליים לעידוד שימוש בחומרי בניה

קול קורא לעריכת מחקר לבחינת כלים כלכליים לעידוד שימוש בחומרי בניה (הגדל)

קול קורא לעריכת מחקר לבחינת כלים כלכליים לעידוד שימוש בחומרי בניה ממוחזרים

 

 

רקע:

על פי ההערכות המקובלות, כ- 3.5 - 4 מיליון טון פסולת בניין נוצרת בישראל מדי שנה. רק כמחצית ממנה מוצאת את דרכה לאתרי טיפול מוסדרים. מתוך כלל פסולת הבניין הנוצרת, כ-750,000 מיליון טון ממוחזרים ומשווקים לשימוש כחומרי גלם במשק הבניה והסלילה.

 

פוטנציאל המיחזור במדינת ישראל גבוה: ניתן להפיק כשלושה מיליון טון של אגרגטים ממוחזרים בשנה מפסולת הבניין לבדה ובכך לחסוך פעילות כרייה וחציבה של חומרי גלם בתוליים. במקום השלכה ברשות הרבים או הטמנה, יכולה הפסולת לשמש כמשאב חיוני אשר יצמצם את הצורך בכריית חומרי גלם בתוליים שאינם ניתנים לחידוש והיתרונות הגלומים בכך למשק הם רבים.

 

בישראל קיימת תקינה המאפשרת שימוש באגרגטים ממוחזרים, והנושא אף הוטמע במפרטי גופי תשתית גדולים כדוגמת "נתיבי ישראל". מחירי האגרגטים הממוחזרים לרוב זולים מאלה הבתוליים. למרות כל זאת, שיעור המיחזור של פסולת הבניין בישראל עודנו נמוך מאוד, ועל פי הערכות נע בין 20-40 אחוזים מכלל פסולת הבניין הנוצרת.

 

על רקע זה, עולה הצורך בבחינה של כלים כלכליים אשר ירחיבו את הביקוש ואת השימוש בפועל בחומרי בניה ממוחזרים, ויסייעו לפיתוח משק מיחזור פסולת הבניין בישראל.

 

 

תוכן המחקר

·         בחינת עלויות חומרי הגלם בשוק הבניה כיום בהשוואה בין חומר בתולי וממוחזר, בהתאם לסוג החומר.

·         הערכה בדבר ההפסד למשק עקב אי שימוש בחומר בניה ממוחזר.

·         בחינת חלופות שונות להגדלת הביקוש ומתן המלצות, בין היתר בהתייחס למשמעויות הכלכליות של כל חלופה.

המחקר ייערך בלווי ופיקוח צוות אדם טבע ודין.

 

תנאי סף להגשת הצעת מחקר

על מגיש או מגישת ההצעה להיות בעל/ת תואר ראשון לפחות בכלכלה ובעל/ת ניסיון בעבודות דומות מתחום הסביבה.

תארים נוספים – יתרון.

ניסיון בכלכלה סביבתית בכלל, ובתחום פסולת הבניין בפרט – יתרון.

 

הוראות להגשת הצעת מחקר

1.      מועד אחרון להגשת הצעה 30.6.17.

2.      על המעוניינים והמעוניינות לפנות בכתב, בצירוף קורות חיים, המלצות, ודוגמה לכתיבה מקצועית. את המסמכים יש לשלוח לדוא"ל hugit@adamteva.org.il.

3.      לשאלות או הבהרות ניתן לפנות לחגית שמאי בטלפון 03-5669939 שלוחה 117 או לאסף רוזנבלום, בטלפון 03-6289108


כתבות נוספות

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il