youtube
twitter
facebook

חוק פסולת הבניין - לשמור על השטחים הפתוחים

30/07/2017

השלכה פיראטית של פסולת בניין הפכה למכת מדינה ופוגעת בסביבה ובכלכלה. כמיליון טון פסולת בניין מושלך באופן לא חוקי במקומות שונים במקום באתרים מוסדרים. הפסולת שהושלכה באופן פיראטי מזהמת את הסביבה בכך שהיא גורמת לזיהום קרקעות ומים, זיהום אוויר (כתוצאה משריפות), הרס שטחים פתוחים ויצירת מפגעים נופיים.

 

- "מלוכלך כאן" - מאמר דעה של ראש המחלקה המשפטית וראש תחום פסולת ומיחזור ב"אדם טבע ודין", עו"ד אסף רוזנבלום

 

 

הפגיעה הכלכלית של השלכה כזאת מגיעה למיליארדי שקלים: הפסד ישיר של יותר מארבעה מיליון ש"ח בשנה בגין אובדן היטל הטמנה, עלות פינוי הפסולת מהשטחים הפתוחים יכולה מגיעה למאות מיליוני שקלים- לא כולל העלויות העקיפות של זיהום האוויר, הקרקע ומקורות המים, פגיעה במשק המיחזור והחמרת מצוקת חומרי הגלם לבנייה ולסלילה.

 

המצב הקיים:

 

משנת 2003 הושקעו מאמצים ממשלתיים רבים בניסיון להתמודד עם בעיית פסולת הבניין. משאבים הוקצו, עונשים הוחמרו, סמכויות הורחבו, אך כל זאת ללא הועיל. זאת, משום שהמצב הקיים אינו מאפשר בקרה יעלה, ולקבלנים ומשפצים משתלם יותר להשליך את פסולת הבניין באופן פיראטי והסיכוי להיתפס שואף לאפס. מחקר שנערך בנושא גילה כי הסיכוי שעבריין המשליך פסולת בניין באופן פיארטי ייתפס וייענש עומד על 0.1% בלבד. מצד שני, הרווח הממוצע לעבריין כזה נאמד בכ-1,000 ש"ח.

 

 

הרעיון שמאחורי החוק:

כדי לשמור על הסביבה, הבריאות והמשאבים שלנו, ואף לצמצם גם את הפגיעה הכלכלית הנובעת מהשלכה פיראטית של פסולת בניין, יש לשנות את המדיניות בנושא. הצעת החוק שאנחנו מקדמים מתבססת על שינוי מהותי בפינוי הפסולת: במקום שהתשלום על פינוי הפסולת יועבר לקבלן או למשפץ, התושב או היזם יעבירו אותו כאגרה לרשות המקומית, וזו תספק לו בתמורה את שירותי הפינוי מטעמה. הפינוי יתבצע בפועל על ידי קבלני משנה שיתחרו במכרזים.
 

אגרת פינוי הפסולת לא תעשיר את הרשות המקומית, אלא תיועד לכיסוי העלויות בלבד, ומבחינת מקבל השירות לא יהיה הבדל. בשיטה זו יהיה קל יותר לפקח על קבלני העירייה והם מצדם, יעדיפו להשליך את הפסולת באתרים מורשים בלבד כדי לא לאבד את המכרז מול העירייה.  

 

(מסמכים מצורפים - מתחת לציר הזמן )

 

 


כתבות נוספות

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il