donate button
youtube
twitter
facebook

חוק האריזות

1 מיליון טון פסולת אריזות בשנה. מיליון. מיכלים, גביעים, עטיפות, קופסאות שימורים, בקבוקים ואריזות מכל הסוגים, המהווים 20% מכלל הפסולת השנתית בישראל, נזרקים ונידונים לבזבוז משווע.

חוק האריזות מ-2011, פרי יוזמת 'אדם טבע ודין', מסדיר את הטיפול בפסולת זו ומעודד שימוש חוזר בה. 'אדם טבע ודין' תמשיך לפעול להרחבת תשתית המחזור במטרה להפחית את זיהום האוויר, להבטיח את בריאות הציבור ולהגביר את החיסכון במשאבי הציבור.

אורזים עידן חדש: השינוי שחולל חוק האריזות

אורזים עידן חדש: השינוי שחולל חוק האריזות

חוק האריזות המבוסס על הצעת חוק פרטית שניסחנו, הינו אחד מהחוקים הסביבתיים החשובים ביותר שאושרו בכנסת. חוק זה מסדיר את הטיפול בזרם פסולת משמעותי שמקורו באריזות וגם משפיע על אופן ייצור האריזות. על חוק האריזות ועל החיסכון האדיר במשאבים שמחולל חוק זה.
פורום נייר וקרטון: ייעול מערך האיסוף בעידן החוק החדש

פורום נייר וקרטון: ייעול מערך האיסוף בעידן החוק החדש

מפגש פורום 'נייר וקרטון' שיזמנו נועדו לבחון את הערכות המשק בעידן 'חוק האריזות', לצד העלאת נושאים מרכזיים בתחום איסוף ומיחזור הנייר והקרטון, כמו גם איתור חסמים הפוגעים בפעילות השוטפת. כל מה שחשוב לדעת על איסוף ומיחזור נייר וקרטון.
חוק האריזות: מתארגנים לשינוי מערך הייצור, השיווק וההפצה

חוק האריזות: מתארגנים לשינוי מערך הייצור, השיווק וההפצה

סדרת מפגשים שקיימנו עם המגזר העסקי נועדה לסייע ולהכין את היצרנים, היבואנים ובתי העסק למילוי חובות הנוגעות לחוק האריזות. המפגשים עסקו בהבנת העקרונות של 'חוק האריזות' לצד היבטים מעשיים הנוגעים לחובות החלות עליהם, עם כניסת החוק לתוקף.

 איך אפשר למחזר את זה? כל מה שצריך לדעת על אריזה נכונה ועל מחזור אריזות. חומר למחשבה

  

  

עבור לתוכן העמוד