donate button
youtube
twitter
facebook

המדריך לרשות המקומית: כך תיערכו להפרדת פסולת במקור

המדריך לרשות המקומית: כך תיערכו להפרדת פסולת במקור (הגדל)

 

ידוע לכל כי הפסולת הביתית ובמיוחד המרכיב האורגני שבה,יוצרים מפגעים סביבתיים רבים החל מזיהום מים וקרקע, דרך תפיסת קרקעות יקרות ערך וכלה בשימוש רב במשאבים לצורך שינוע הפסולת ופליטת גזי חממה מהמטמנות.

תהליך ה'הפרדה במקור' משנה את התהליך והופך את הפסולת למשאב יקר ערך- דשן אורגני, כאשר גם המרכיבים היבשים בפסולת הם בני מיחזור ויכולים לחזור למעגל הייצור. כלומר: במקום תהליך הרסני וחד כיווני יש לעבור לשני תהליכים מעגליים בהם החומר האורגני חוזר לקרקע ומסייע לחקלאות והמרכיבים היבשים ממוחזרים וחוזרים למעגל הייצור. הצלחת התהליך דורשת ,בראש ובראשונה, את הפרדת הפסולת במקור לשני זרמים: זרם יבש וזרם רטוב.


כך תפרידו פסולת אורגנית


במסגרת פעילותינו לקידום המהלך של 'הפרדה במקור' יזמנו וכתבנו מדריך, שהופץ לכלל הרשויות המקומיות בישראל, ונועד להסביר ולהפיץ את ההכרח הסביבתי שבהפרדת פסולת במקור.

יישום תהליך זה, יעניק תועלות רבות בהיבט הסביבתי:כמות הפסולת המוטמנת תקטן, תצומצם פליטת גזי החממה, שיעור המחזור יאמיר ופסולת אורגנית רבת ערך תהפוך לדשן אורגני הנחוץ לקרקעות החקלאיות.

 

לחצו כאן למדריך המלא : "הפרדה במקור" לרשויות המקומיות


הקמת מערכת הפרדה במקור דורשת תכנון מפורט וזהיר תוך רתימת הציבור הרחב להשתתפות פעילה. מלבד זאת, יש צורך במחויבות של הרשות והעומד בראשה להיענות לאתגר זה ולהוביל למימוש החזון הסביבתי בתחום הפסולת: צמצום הכמות הנוצרת והפיכת הפסולת למשאב סביבתי וחברתי.
 
ההפרדה במקור מתחילה בשיתוף הציבור

חשוב לדעת כי הפתרון איננו נעוץ בחידוש טכנולוגי כזה או אחר, אלא דווקא בפעולה רחבה המשתפת את התושבים בהפרדת הפסולת ובפעולות חינוכיות והסברתיות. זהו ניסיון לנטוע את 'רוח הקיימות' בטיפול בפסולת אצל מנהיגי השלטון המקומי ובקרב הציבור הרחב ולספק בסיס מידע ליישום מהלך ההפרדה במקור של פסולת ביתית בישראל.

המדריך המצורף מציג את נושא הפרדת פסולת במקור, את היתרונות הסביבתיים, לצד ההיבט הכלכלי, התוויה של קווים מנחים כלליים לבניית תכנית של הפרדה במקור ועוד.


 

  מדריך הפרדה במקור לרשויות המקומיות

כתבות נוספות

 כך תקטינו את טביעת הרגל הסביבתית צפו בסרטון שהפקנו ותדעו הכל על מיחזור פסולת ביתית

 

 

עבור לתוכן העמוד