donate button
youtube
twitter
facebook

בין רטוב ליבש: על ההפרדה במקור לטיפול בפסולת

בין רטוב ליבש: על  ההפרדה במקור לטיפול בפסולת

הפרדה במקור הוא מושג מפתח בטיפול מתקדם בפסולת. הפסולת מורכבת מחומרים שונים, אורגניים ואנאורגאניים, רטובים ויבשים, כך שנוצרת מסת פסולת לא אחידה בהרכבה אשר קשה מאד למחזרה.

כיום למעלה משמונים אחוז מהפסולת בארץ מוטמנת באתרי הטמנה הגורמים למפגעים סביבתיים ולבזבוז משאבים. הטלת' היטל ההטמנה' על הרשויות המקומיות בשנת 2007 והעלתו ההדרגתית לאחר מכן גורמת להן לחפש חלופות להטמנה באמצעות מיחזור. בכדי להגיע לשיעורים גבוהים של מיחזור פסולת, יש הכרח להפריד במקור את הפסולת, כלומר, הפרדה המתבצעת בבתים פרטיים, במוסדות ציבור ובבתי עסק לחומרי הפסולת השונים: פסולת אורגנית, קרטון ונייר, פלסטיק, זכוכית ומתכת.

האתגר המרכזי כיום הוא: הקמת מערך עירוני להפרדת הפסולת האורגנית למיחזור (בפחים חומים) והרחבת תשתית מתקני הטיפול. פסולת זו מהווה כ– 40% ממשקל סך הפסולת העירונית, כאשר ללא הפרדה במקור, לא ניתן למחזרה באיכות ובכמות הרצויה. הפסולת האורגנית (הרטובה) ממוחזרת באתרי קומפוסט ליצירת קומפוסט ובחלק מן המקרים היא עוברת תהליך אנארובי (הליך ללא חמצן) שבמהלכו מופקת ממנה אנרגיה.

 

בשנת 2008 החל המשרד להגנת הסביבה בתכנית סיוע רחבת היקף לרשויות המקומיות שמטרותיה הן לקדם הקמת תשתיות הפרדת פסולת במקור לשני זרמים (רטוב ויבש) ולקיים פעולות של חינוך והסברה לתושבים. מענק נוסף של מאות מיליוני שקלים מוצע ליישובים שיטמיעו את ההפרדה בזמן קצר של שלוש שנים. רשויות מקומיות נוספות נכנסו לתהליך ההפרדה באופן עצמאי או במסגרת פעילות אחרת של המשרד להגנת הסביבה, כך שבשנים האחרונות הצטרפו לתכנית ההפרדה למעלה משלושים עיריות ומועצות אזוריות ברחבי הארץ.

כתבות נוספות

 כך תקטינו את טביעת הרגל הסביבתית צפו בסרטון שהפקנו ותדעו הכל על מיחזור פסולת ביתית

 

 

עבור לתוכן העמוד