youtube
twitter
facebook

הרחבת כביש 1: טעות תכנונית וסביבתית

הגדל

פרויקט כביש 1 נועד להרחיב את חלקו המזרחי של כביש 1, משער הגיא ועד סמוך לכניסה לירושלים. בשנת 2011 אישרה ממשלת ישראל את התכנית הפוגענית שהכינה הוועדה לתשתיות לאומיות ונועדה להרחיב את כביש מספר אחד לשלושה נתיבים.

מימוש התכנית- פגיעה בהרי יהודה

תכנון הכביש כדרך מהירה, כרוך בגרימת נזק קשה לאחד האזורים הנופים הרגישים של הרי ירושלים והואדיות משער הגיא. הפגיעה תתבטא בהרס של בתי גידול, כריתת מאות עצים מוגנים, פגיעה בגבעות ובהרים והרס יחידות נוף שלמות, לצורך יישור הכביש והרחבתו ועד פיתוח קירות תומכים לאורך מאות מטרים בגבהים ניכרים (חלקם מעל 20 מ') ועוד.

עתירה שהובילה לפסק דין עקרוני

את הרחבת כביש 1 התכוונה מע"ץ לבצע עוד בסוף שנות התשעים, למרות שלא היו תכניות מפורטות לביצוע ההרחבה, כך שבפועל, פרט למע"ץ, אף אחד לא ידע בדיוק מה הולכים לבצע שם.

אנחנו הגשנו עם החברה להגנת הטבע עתירה שהובילה באוקטובר 2003 לאחד מפסקי הדין החשובים בתחום התכנון הסביבתי: חובת הרשות ליידע את האזרח לצפוי להתרחש בסביבתו. השופט חשין קבע כי חובה זו אינה מאפשרת ביצוע פרויקט כגון זה, ללא תכנון מפורט וקפדני וללא תסקיר השפעה על הסביבה.

הליך תכנון מחודש

מע"צ בהוראת בית המשפט נדרשה לבצע את מלאכת התכנון מחדש.
במהלך הליך התכנון המחודש, נאבקנו לבחינת חלופה ראויה של מינהור בין שער הגיא לשורש, ואמצעים נוספים לצמצום הנזק הסביבתי.

הטענה המרכזית שלנו הייתה כי: יתכן שתכנית ההרחבה מיותרת, משום שבקרוב תהיה רכבת לירושלים, שתקטין את הצורך בכביש והשימוש בה יהווה חלופה ראויה. בתוך כך, ביקשנו לא לאפשר הרחבה של הכביש עד שהרכבת תתחיל לפעול.


אך, הועדה לתשתיות לאומיות (אותו גוף שהוקם ב"חוק ההסדרים" כדי לאשר בחופזה פרויקטים גדולים של תשתית והייצוג הציבורי בו דל) הנוטה לאשר כל תכנית שמגישים לה, קידמה גם את תכנית ההרחבה ולא קיבלה את טענותינו. בהמשך, אשרה הממשלה תכנית בעייתית זו של הרחבת הכביש.

לפיכך, ניתן לבצע כיום את תכנית ההרחבה, שאחריה כבר הדרך לירושלים צפויה להיראות כמו אוטוסטראדה אמריקאית מן השורה, תוך רמיסת הנוף הייחודי וחיסול החוויה הקיימת של העלייה לירושלים.

אנחנו קוראים לממשלה לעכב את ביצוע התכנית, לפחות עד שקו הרכבת לירושלים יתחיל לפעול. בכל מקום בעולם יודעים כי כבישים עמוסים מעודדים את השימוש ברכבות, דבר שיועיל מכל הבחינות – מזיהום אוויר ועד גודש בדרכים. רכבת לירושלים גם תאפשר חיסכון עצום בכספי ציבור וגם הצלה של נוף רב ערך, והכרחי לתת לזה הזדמנות.

 

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il