youtube
twitter
facebook

המחוזית: הקמת עיר הבה"דים מותנית בטיפול בזיהום

24/11/2009
הגדל

1.   אדם טבע ודין הגישה לוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז דרום השגה לתסקיר ההשפעה על הסביבה של קריית ההדרכה של צה"ל בנגב - עיר הבהדים. למידע נוסף לחץ כאן

החלטת הוועדה המחוזית


הוועדה המחוזית הכירה בטענת אט"ד כי איזור צומת הנגב עדיין איננו בטוח לשהיית חיילים, בשל הזיהום שמגיע מרמת חובב, ולכן מצאה לנכון להתנות בתוכנית תנאים להבטחת הטיפול בזיהום הסביבתי.

אנו מברכים על כך שהוועדה מצאה לנכון להתנות בתוך מסמכי התוכנית, הוראה מחייבת לפיה לא תאוכלס עיר הבה"דים אלא אם שנה לפני מועד האיכלוס לא תהיה איכות האויר ברמה המבטיחה את בריאות הציבור במרחק של 6 ק"מ מרמת חובב.

תנאי נוסף שקבעה הוועדה לאיכלוס עיר הבה"דים הוא הצגת "נוהל חירום והרתעה בעת אירוע חומרים מסוכנים" ובכך הכירה בטענתנו, לפיה החומרים המסוכנים הכרוכים בפעילות רמת חובב יוצרים סיכון לאירוע חומרים מסוכנים בצומת הנגב.
הוועדה החליטה בד בבד עם כניסתה לתוקף של התוכנית תוקם ועדת מעקב שבה חברים נציגי משרדי ממשלה, מועצת רמת חובב, מועצה איזורית רמת נגב ומתכנן המחוז, אשר תפקידה לפקח על מצב איכות האוויר ולקבל נתונים באופן שוטף על המטרדים הסביבתיים בשטח התוכנית. הנתונים אודות הניטור בשטחי התוכנית יובאו בפני מוסד התכנון שישקול אותם בעת הוצאת היתרי בניה. 

 

כמו כן, הוועדה החליטה על הקמת ועדת מעקב שתורכב מנציג מערכת הביטחון, נציג המשרד להגנת הסביבה, נציג משרד הבריאות, נציג המועצה התעשייתית רמת חובב, נציג המועצה האזורית רמת נגב ומתכנן המחוז אשר תקבל לידיה נתונים אודות המטרדים והסיכונים בשטח התוכנית הנובעים מרמת חובב, כולל מטרדי ריח שעל פי  התסקיר צפויים להוות בעיה גם במועד האכלוס הצפוי, ותמסור את המלצותיה לעניין אכלוס המחנה.


עוד קבעה הוועדה כי בשטח התוכנית ייערכו דיגומים וניטורים שוטפים (בין היתר של גופרית דו חמצנית ומתכות עליהם הצבענו כלוקים בפערי מידע לפי התסקיר), ונתונים אלו ישמשו את מוסד התכנון המוסמך בעת מתן היתרי בנייה.

כמו כן נקבע, בהמשך להחלטת ביניים בנושא, כי התוכנית תשקף חלוקה פונקציונלית לשני מתחמים בתוך שטח המחנה: "מתחם מנהלי" (מגורים, חדר אוכל, כיתות לימוד וכו') ו"מתחם תפעולי/מבצעי" (קריית המטווחים, מבנים לאחזון תחמושת וכו') - וזכויות הבנייה ייקבעו באופן פרטני לכל אחד מהמתחמים. ולבסוף, נתקבלה עמדתנו כי מתקנים הנדסיים בתוך שטח המחנה יקבלו היתר נפרד ממוסד התכנון המוסמך בחוק.

חשיבותה של ההחלטה בכך שהיא מכירה בקיומם של המטרדים הסביביתים עליהם התרענו ובסיכונים לבריאות החיילים הצפויים לאכלס את עיר הבה"דים. 

 

יש עוד מה לעשות


למרות השגים אלה, הועדה קבעה כי היא לא רואה לנכון לדחות את אישור התוכנית עד שיושגו היעדים בתחום הפחתת זיהום האויר, וזאת בין היתר משום שהיא השתכנעה כי קיים מנגנון פיקוח ואכיפה מספק של המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים, וכן בשל היות התוכנית מטרה לאומית ממדרגה ראשונה.
הוועדה אף לא קיבלה במלואה את טענת השלביות שלנו לפיה ההתקדמות בתוכנית תהיה שלובה בהתקדמות בניקוי הזיהום מרמת חובב.
עו"ד ציפי איסר איציק, מנכ"ל אדם טבעו ודין מסרה בתגובה להחלטת הוועה כי "מדובר בהחלטה חשובה בכך שהיא מכירה בקיומם של המטרדים הסביביתים עליהם התרענו ובסיכונים שהם יוצרים לבריאות הציבור. ההחלטה אמנם מנסה לתת מענה לסיכונים אלה בתוך מסמכי התוכנית, וזה בהחלט צעד ראוי. יחד עם זאת, אנו בוחנים עד כמה הוועדה שהוקמה הינה בעלת סמכויות אופרטיביות להבטיח את המטרות שלשמן הוקמה, ובהתאם לכך נשקול את המשך צעדינו."

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il