youtube
twitter
facebook

ועדת הפנים והגנת הסביבה אישרה את תקנות ערכי איכות אוויר

29/03/2011
הגדל

ועדת הפנים והגנת הסביבה אישרה השבוע את תקנות ערכי איכות אוויר, במסגרת חוק אוויר נקי. התקנות המחולקות לפי ערכי יעד, ערכי התראה וערכי סביבה קובעות רמות מרביות מותרות של מזהמים שונים באוויר.
 
מהתקנות שעברו היום תיגזרנה פעולות שונות להפחתת זיהום האוויר כגון הכרזה על אזורים נפגעי זיהום אוויר, החמרת ערכי הפליטה למפעלים ולתחנות כוח, הכנת תוכניות לצמצום זיהום אוויר מתחבורה ועוד.

ד"ר אריה ונגר, ראש תחום אוויר ב'אדם טבע ודין' בירך על אישור התקנות ואמר כי מדובר בשלב חשוב בדרך לאישורה של תוכנית לאומית להפחתת זיהום אוויר על מנת לשפר את ההגנה על בריאות הציבור ועל הסביבה: "מקורות הפליטה הגדולים כגון מפעלים, תחנות כוח ותחבורה יצטרכו לעמוד בתקנים חדשים ומחמירים על בסיס התקנות שעברו היום, ובכך להוביל את ישראל ליישום מלא של חוק אוויר נקי ולהצעיד אותה לעבר המדינות המעמידות את איכות הסביבה בראש סדר העדיפויות שלהן".
 
כזכור, חוק אוויר נקי נוסח על ידי 'אדם טבע ודין' והובא לאישור הכנסת ב- 2008. עם כניסתו של חוק אוויר נקי לתוקף, מצטרפת מדינת ישראל לשורה של מדינות מפותחות ובהן ארה"ב, גרמניה, יפן ואחרות, אשר הציבו לעצמן יעדים להפחתת זיהום האוויר וחוקקו ‏לשם כך חוקי אוויר נקי. העיקרון המשותף לחוקים אלה הינו איסור על פליטת מזהמים לאוויר ‏מעבר לסף מקסימאלי שנקבע בחוק.
 
על פי חוק אוויר נקי, יחויב השר להגנת הסביבה להכין תוכנית לאומית להפחתת זיהום אוויר, הכוללת יעדים ‏מדידים ולוחות זמנים, אשר יאושרו בממשלה ויובאו לאישור הכנסת.‏ תוכנית זו תחייב את כל משרדי הממשלה הנוגעים בדבר, להיערך לקראת השגת היעדים ותפקידו של ‏השר להגנת הסביבה - להבטיח את העמידה בהם.‏ הצעת החוק קובעת גם תמריצים כלכליים אשר יניעו ‏את הגופים המזהמים להעדיף להפחית את פליטת המזהמים בפעילותם השוטפת על פני האפשרות להמשיכה.  כמו כן, חוק אוויר נקי מטיל חובת ‏פרסום תחזית של זיהום האוויר ומתן אמצעים מנהליים למניעתו בזמן אמת.‏

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il