youtube
twitter
facebook

ההצלחה הבאה: חוק מים אפורים אושר לקריאה ראשונה

6/06/2011
הגדל

ועדת הפנים והגנת הסביבה שרים אישרה את הצעת חוק "מים אפורים" שיזמו ח"כ ניצן הורוביץ וח"כ דב חנין בשיתוף עם 'אדם טבע ודין'. הצעת החוק נועדה לקדם פעולות חסכון במשק המים באמצעות אישור והסדרה של מערכות למחזור מים אפורים.

"מים אפורים" מוגדרים כמים שמקורם בכיורי רחצה ומקלחות, מכונת כביסה ומדיחי כלים. שימוש במתקנים להשבת מים אפורים יכול לאפשר שימוש חוזר במים לצרכים כגון: הדחת שירותים, גינון ועוד, ועל-ידי כך להביא לצמצום ניכר בכמות הנצרכת של המים השפירים, אשר מהווים משאב במחסור בימים אלו.

עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל מ'אדם טבע ודין': "הצעת חוק מים אפורים הינה כורח השעה במצב משק המים של מדינת ישראל . נוכח משבר המים עימו מתמודדת מדינת ישראל בימים אלו והיותה של מדינת ישראל, מדינה חצי מדברית, קיימת חשיבות רבה לחסכון במים באופן מתמשך וקבוע. הצעת חוק מים אפורים, מהווה את אחד הצעדים החשובים להבטחת החיסכון במים כאמצעי ארוך טווח, כחלק ממדיניות בר קיימא לניהול משק המים".
 
עם זאת ב'אדם טבע ודין' הדגישו כי הצעת החוק אינה מאפשרת בשלב זה שימוש במים אפורים בכל מוסדות ציבור ובכל בנייה חדשה למגורים, וכי בכוונת הארגון לפעול לכך שהחוק שיאושר יכלול גם חובה זאת.
 
מיחזור מים אפורים להשקיה ולהדחת אסלות, תאפשר לחסוך 63 ליטר מים לנפש ביום אם שליש מאוכלוסיית מדינת ישראל תתקין מערכת למיחזור מים אפורים, החיסכון הלאומי יגיע לכ-50 מיליון מ"ק של מים בשנה – כמות שוות ערך למתקן התפלה בינוני.
 
מבדיקה שעשתה מדענית המים של 'אדם טבע ודין', שרית כספי אורון עולה כי מיחזור מים אפורים לצרכי השקיה ולהדחת אסלות, מאפשר לחסוך 63 ליטר מים לנפש ביום בממוצע, או 23 מ"ק מים לנפש בשנה. אם, נניח, כי שליש מאוכלוסיית מדינת ישראל תתקין מערכת למיחזור מים אפורים, החיסכון הלאומי יגיע לכ-50 מיליון מ"ק של מים בשנה ואף יותר, כמות מים שוות ערך למתקן התפלה בינוני, או ל- 30 ס"מ במפלס הכנרת.

יש לציין כי מלבד היתרונות הסביבתיים של שמירת עתודות המים הלאומיות, צפוי חסכון כלכלי הן מעצם צמצום צריכת המים השפירים והן מהקטנת נפח הביוב הדורש טיפול. עם התייקרות המים והכנסת תעריפי מים חדשים והתקדמות טכנולוגית בנושא, יתכן ומיחזור.

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il