youtube
twitter
facebook

ילדים סובלים יותר מזיהום אוויר

הגדל

דף מידע באתר החדש

אחת הבעיות הסביבתיות החמורות ביותר בעולם המודרני היא זיהום האוויר. כלי הרכב המציפים את כבישי הארץ, וייצור חשמל פעילות תעשייתית ענפה גורמים לפליטת אלפי טונות של חומרים מזהמים לאוויר, שחלקם הגדול הם רעלים מסוכנים. מחקרים מדעיים רבים המתפרסמים מדי יום ומזה עשרות שנים, מצביעים בבירור על נזקים בריאותיים קשים הנובעים כתוצאה מזיהום האוויר, החל מהחמרה או גרימת מחלות כגון אסטמה, דלקות בדרכי הנשימה, מחלות לב וסרטן, ועד לתמותה בטרם עת.

ילדים - הנפגעים העיקריים מזיהום אוויר!

כמו בתחומים אחרים, גם בעניין זה ילדים אינם רק "מבוגרים מוקטנים", מגובר באוכלוסייה ייחודית עם מאפיינים וצרכים מיוחדים. פגיעותם מזיהום הסביבה בכלל, ומזיהום אוויר בפרט, נובעת ממאפיינים פיזיים, רפואיים, התפתחותיים והתנהגותיים השונים אצלם בהשוואה למבוגרים:

מבוגרים נושמים בגובה של כמטר וחצי מעל פני הקרקע, בעוד שילדים מצויים בגובה נמוך בהרבה. מזהמים כגון כספית ועופרת, שמשקלם הסגולי גבוה מזה של האוויר, יימצאו בריכוזים גבוהים יותר דווקא בגובה נמוך, ולפיכך הנפגעים העיקריים ממזהמים אלו הם ילדים.

בעת טיול ברחוב ילדים נחשפים לזיהום אוויר מתחבורה במידה רבה יותר ממבוגרים בשל היותם קרובים יותר לצינור המפלט ("אגזוז").

מסת הגוף של ילדים קטנה באופן משמעותי מזו של המבוגרים, ולפיכך, חשיפה לאותה רמת זיהום תהיה משמעותית יותר ועלולה לגרום לנזק גדול יותר במערכות גופם.

לילדים קצב חילוף חומרים גדול יותר. הם צורכים יותר חמצן ופולטים יותר פחמן דו חמצני לקילוגרם גוף בהשוואה למבוגר. מסיבה זו ילדים נפגעים ראשונים מחוסר אוורור מספק. ישנם ממצאים המצביעים על מתאם בין תסמונת המוות בעריסה ובין חוסר אוורור מספיק ועישון של ההורים.

ילדים חוקרים את העולם גם דרך הפה. ילדים עלולים להיחשף לזיהום אוויר שישקע אל הקרקע או יגיע לאבק הביתי, גם באמצעות בליעה והגעה למערכת העיכול, ולא רק באמצעות נשימה.

המערכת החיסונית של ילדים פחות מפותחת מזו של מבוגרים.

מרכיבים רבים בזיהום האוויר זוהו כאלרגנים. ילדים נוטים לסבול מאלרגיות רבות יחסית למבוגרים.

לילדים רמת מודעות ויכולת התגוננות נמוכה יותר ממפגעים ומסיכונים סביבתיים.

המצב בארץ

מחקרים אפידמיולוגיים שבוצעו בארץ מראים ירידה בתפקודי הריאה ועלייה בשכיחות של מחלות נשימתיות שונות בילדים באזורים בהם זיהום האוויר גבוה בהשוואה לילדים באזורים אחרים.

קיים מתאם גבוה בעל מובהקות סטטיסטית בין נוכחות מזהמי אוויר כמו תחמוצות חנקן וגופרית דו-חמצנית לבין שיעור תחלואת ילדים באסטמה באזור גוש דן. (ממצאי מחקר שנערך על ידי פרופ' בן-ציון גרטי, מנהל מחלקת אשפוז ילדים בביה"ח שניידר בנושא גורמי התחלואה של ילדים באסטמה).

עלייה בשיעור תחלואה כרונית במערכת הנשימה העליונה בקרב ילדים בגילאי 0-14 בקיבוצים המרוחקים עד 15 ק"מ מרמת חובב, בהשוואה לילדים בקיבוצים המרוחקים מעל ל- 20 ק"מ משם. (מתוך סקר אפידמיולוגי, שנערך עבור משרד הבריאות ע"י חוקרים מאוניברסיטת בן-גוריון ופורסם לאחרונה, בנוגע להשפעת זיהום האוויר מרמת חובב על בריאות התושבים באזור).

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il