youtube
twitter
facebook

המחוזי: אין להקים מרכז לוגיסטי בלב השטח הפתוח בצומת הדרים

14/12/2010
הגדל

הישג ל'אדם טבע ודין' - בית המשפט המחוזי פסק: יכין חק"ל לא תוכל להקים מרכז לוגיסטי ארצי בשטח פתוח הסמוך לצומת הדרים. בית המשפט המחוזי בפתח תקווה קיבל את עתירת 'אדם טבע ודין' במלואה וקבע כי אין להקים בלב השטח הפתוח בצומת הדרים מרכז לוגיסטי ארצי להפצה ואחסנה של פירות וירקות. 'אדם טבע ודין' הגישה את העתירה לאחר שועדת הערר המחוזית אישרה את הבנייה בשטח זה מכוח תוכנית מתאר ישנה משנת 65'. 
 
בית המשפט קיבל את עמדת 'אדם טבע ודין' כי יש לפרש את היכולת לתת זכויות בנייה בשטח בהתאם למצב התכנוני והחוקי הנוכחי, כאשר אינטרס הפיתוח אמור להתאזן ע"י האינטרס לשמירה ולהגנה על השטחים הפתוחים.
 
כמו כן, קיבל בית המשפט את טענת הארגון לפיה אם כבר אישרו לממש את זכויות הבנייה במקום – האישור צריך להינתן רק למבנה שישמש  לצרכים אזוריים ולא ארציים – כפי שכתוב באותה תוכנית ישנה מ-65.
 
בעתירה, שהוגשה לפני מספר שבועות, נטען כי האזור שבו אישרה ועדת הערר המחוזית להקים את המבנה הינו שטח ערכי פתוח. "מדובר במכלול נופי אשר חשיבותו טמונה בכך שהשטח של סביבות נחל פולג הינו אחד מ-"חמש אצבעות" של שטח פתוח שנקבעו בתוכנית המתאר המחוזית התקפה ככאלו שאמורות להוות רצועות שישמרו לצרכי פנאי ונופש של תושבי מרכז הארץ המצטופף והולך", מסביר היועץ המשפטי של 'אדם טבע ודין', עו"ד אלי בן ארי.
 
בפסק הדין מתח סגן נשיא בית המשפט המחוזי בפ"ת, אילן ש' שילה, ביקורת על ועדת הערר ואמר כי הוא סבור שהחלטתה בנושא הייתה "שגויה וחורגת ממתחם הסבירות של שיקול דעתה", עוד הוסיף כי הבנייה המבוקשת אינה מתיישבת עם הוראות התוכנית המפורטת, ויש בה כדי לרוקן מתוכן אמירות מפורשות שבתוכנית". עוד נכתב בפסק הדין כי "מדובר בפעילות בעלת אופי מסחרי סיטונאי, שיש בה לכאורה כדי לגרום פגיעה משמעותית באיכות הסביבה ובשמירת הנוף".

עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל אדם טבע ודין' בירך על החלטת בית המשפט ואמר כי אדם טבע ודין תמשיך להגן על השטחים הפתוחים והחקלאיים בישראל מפני פיתוח בלתי חוקי של מסחר, כדי שהיעוד שלהם יעלה בקנה אחד עם האינטרס הציבורי.

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il