youtube
twitter
facebook

עתרנו לבג"ץ: לעצור את רפורמת הולילנד

22/02/2012
הגדל

'אדם טבע ודין' ושורה של ארגוני חברה וסביבה עתרה לבג"צ, על מנת לעצור את ההצבעות בכנסת על הרפורמה בחוק התכנון והבנייה. העתירה באה לאחר שיו"ר הוועדה המשותפת בכנסת לקידום הרפורמה, ח"כ אמנון כהן, הודיע במפתיע כי ההצבעות על הצעת החוק יחלו בשבוע הבא, זאת מבלי שפורסם נוסח החוק המלא ומבלי שניתן לציבור ולחברי הכנסת זמן להגיש את הערותיהם להצעת החוק.

יש לציין כי טרם עתרה 'אדם טבע ודין' לבג"צ היא פנתה לח"כ כהן וליועץ המשפטי של הכנסת וקראה להם לעצור את ההצבעות עד אשר יובא בפני הציבור הנוסח המלא של הצעת החוק. יש להדגיש כי גם כל סיעות הכנסת הוציאו מכתב ליו"ר הכנסת המבקר את ההליך וקראו לו לעצור אותו באופן שבו הוא מתנהל כעת. עם זאת, סירב ח"כ כהן לפניית הארגון וחברי הכנסת והודיע כי ההצבעות יחלו במועד שקבע.

בעתירה שהוגשה לבג"צ נכתב כי הצעת החוק עוררה מחלוקת חריפה וזכתה לביקורת הן מצד ארגוני הסביבה והחברה, הן מצד השלטון המקומי, הן מצד ארגוני המתכננים והאדריכלים המקצועיים והן מצד ארגוני הקבלנים והבונים. אך, על אף שההערות הלכו והצטברו, הממשלה ו/או הוועדה לא מצאו לנכון להודיע לחברי הכנסת ולארגונים המשתתפים אילו מההערות זכו להתקבל ובאיזה אופן, וזאת לאורך כל תקופת הדיונים שארכה מעל שנה וחצי ובמקום זאת, הודיעה במפתיע ביום חמישי האחרון בשעות לילה כי ההצבעות יחלו בתוך 8 ימים.

"כשמדובר בחוק בן למעלה מ-600 סעיפים, ביניהם לא מעט סעיפי רבתי שנוספו לאחר פירסום הצעת החוק..., ברור שהדרישה מחברי הכנסת להכין הסתייגויות לפני שהנוסח הסופי של הצעת החוק מטעם הוועדה גובש ואף פורסם במלואו, הינו לא רק לעג לרש, אלא הפרה של ממש של כללי המשחק הדמוקרטיים המחייבים". עוד נכתב בעתירה כי יש לראות בהתנהלות ועדת הכנסת במקרה זה, פגיעה של ממש באושיות הדמוקרטיה.

עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל 'אדם טבע ודין': "לא ייתכן שבגיבוי ראש הממשלה תתעלם ועדת הכנסת מעקרונות דמוקרטים בסיסיים ותפעל במחשכים ובמחטף, במטרה לאשר בחופזה הצעת חוק שתשפיע על חיי כל אחד ואחד מתושבי מדינת ישראל. רפורמת ההפרטה שמקדם נתניהו סותמת את הגולל על דיור בר השגה, מרסקת את מערכת התכנון ופוגעת פגיעה אנושה ובלתי הפיכה בריאות הירוקות, בחופי הים ובשטחים הפתוחים בישראל".

עו"ד אלי בן-ארי ועו"ד אסף רוזנבלום מהמחלקה המשפטית של אט"ד כתבו עוד בעתירה:  "יש כאן חשש ל"מחטף" בשלבים המכריעים של עיצוב וגיבוש הצעת חוק, שלהסדרים הכלולים בה יש השפעה רבה כמעט יותר מכל חוק אחר על אינטרסים כלכליים שונים בהיקפים עצומים, כמו גם על איכות חייו של הציבור ועל פני הארץ". והוסיפו כי הרפורמה צפויה ליצור מהפכה של ממש בתחום התכנון ורישוי הבניה. "מדובר ללא ספק ברפורמה שתהיה לה השפעה מרחיקת לכת על דמות המדינה בעתיד הקרוב ובדורות הבאים ועל כן, חשוב במיוחד להסיר כל צל של ספק בנוגע לתקינות הליך קבלת החוק", נכתב בעתירה.

רקע
העתירה הקודמת נגד הרפורמה בתו"ב: במרץ 2010 קיבל בג"ץ את עתירה 'אדם טבע ודין' והחברה להגנת הטבע ועצר דיון של הממשלה ברפורמה בתכנון ובבניה. בדיון בבג"צ שהתקיים בעתירה אמרה השופטת פרוקטצ'ה: "מדובר בהצעת חוק מקיפה ביותר, המכוונת להביא שינוי מהותי בתפיסת התכנון בישראל ויש לה השפעה מכרעת על אופי הסביבה, איכות החיים, אורחות החיים ודמותה של החברה בישראל. היא מקרינה על הכלל, ועל מרבית ההיבטים בחיי האדם. הצעת החוק מחליפה למעשה את חוק התכנון והבנייה הקיים, החל בישראל מאז שנת 1965, וכורכת עמה שינויים מפליגים במישור המהותי ובמישור הטכני כאחד".

הארגונים ששותפים לעתירה: חיים וסביבה, החברה להגנת הטבע, מגמה ירוקה, האגודה לצדק חלוקתי, במקום, ידידי כדור הארץ.

  העתירה המלאה
עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il