youtube
twitter
facebook

לאחר פניית אט"ד:השר להגנת הסביבה קורא לעצור את הבנייה בנחשולים

24/04/2012

לאחר פניית 'אדם טבע ודין', קרא השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן, לעצור את העבודות שמתבצעות בימים אלו בחוף נחשולים. במקביל, גם הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה קראה לעצור את העבודות שמתבצעות בחוף, עד להשלמת הברור בעניין.

כידוע, בימים האחרונים מתבצעות עבודות להקמת כפר נופש ומסעדה בחוף נחשולים. במסגרת העבודות החלו לגדר שטחים נרחבים מחוף הים ולחסום אליהם את הגישה.

'אדם טבע ודין' פנתה במכתב התראה חריף למשרד הפנים ולמועצה המקומית חוף הכרמל בדרישה לעצור באופן מיידי את העבודות שמתבצעות בשטח. מבדיקה שעשה הצוות המקצועי ב'אדם טבע ודין' עולה כי הבניה בשטח מתבצעת מכוח תוכנית ישנה בת כשלושים שנה! תוכנית זו לא עברה התאמה לחוקי השמירה על הסביבה החופית החלים היום במדינת ישראל ומכירים בחשיבות השמירה על החופים.

במכתב ששלח השר גלעד ארדן לראש המועצה המקומית חוף הכרמל נכתב: "אני מבקש כי תפעל לעצירת הבנייה של החומה ושל יחידת הנופש בחוף דור-נחשולים עד שתוצג תמונה כוללת של כל הפיתוח המתוכנן בכפר הנופש נחשולים...". במכתב נפרד ששלחה מתכננת מחוז חיפה לראש המועצה המקומית חוף הכרמל נכתב כי:" מוצע לשקול עיכוב זמני בעבודות הבניה (של ימים אחדים) לצורך בירור סוגיות מידידת ה- 100 מ'".

עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל 'אדם טבע ודין' התייחס לבנייה בחוף נחשולים ותקף את התנהלות משרד הפנים אשר משתף פעולה עם בנייה שחשודה כבלתי חוקית ופוגעת בחוף ייחודי שהיה עד כה פתוח לציבור הרחב. "במשרד הפנים בוחרים להתעלם פעם אחר פעם מכך שהחופים נועדו בראש ובראשונה לתועלת הציבור, ולהעדיף בנייה הרסנית על פני שמירה על חופים טבעיים ופתוחים", כך לדברי מנכ"ל 'אדם טבע ודין'.

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il