donate button
youtube
twitter
facebook

שטחים לתעסוקה

15/08/2007

אדם טבע ודין עתרה לבג"צ נגד החלטת מנהל מקרקעי ישראל לאשר את המלצות ועדת הבר, בעניין מתן אפשרות לכל בעלה נחלה במושב להקים ולהשכיר שטחים לתעסוקה.

העתירה הוגשה ב-1 ליולי 2007, לאחר ששר האוצר אישר את המלצות ועדת הבר בדבר מתן אפשרות לכל בעל נחלה במושב להקים ולהשכיר שטחים לתעסוקה, ובכך נתן תוקף רשמי להחלטת מועצת מנהל מקרקעי ישראל (ממ"י) לאמצן. אנו ב"אדם טבע ודין" טוענים כי ההחלטה צפויה להוביל לתוספת עצומה של שטחי תעסוקה במושבים ולמעבר שוכרי שטחים אלה מהמרכזים העירוניים אל השטחים החקלאיים. לפעולה זו, השלכות חברתיות וסביבתיות קשות כאחד.

בעתירה נטען כי הגדלת היצע שטחי התעסוקה להשכרה במושבים תביא בהכרח לנטישת שטחים כאלו בערים, דבר שמשמעותו הסביבתית השלילית ברורה. "חוסר התיאום של ממ"י מול מוסדות התכנון השונים, עומדים בעוכריה של ההחלטה ולכן אין באפשרות המועצה לאשר את התוכנית מבלי לפנות קודם כל אל מוסדות התכנון, על מנת שיבחנו את הנושא ויציגו את עמדתם".

יעל דורי, אדריכלית הנוף וראש תחום תכנון, ב"אדם טבע ודין" מבהירה כי להחלטה מספר השלכות, ביניהן נטישת עסקים את אזורי התעסוקה בערים לטובת אזורים כפריים. "נטישת עסקים שונים כגון חברות היי-טק, חנויות ומסחר, תביא לפגיעה ביכולתן הכלכלית של הערים לספק תשתיות ושירותים ברמה נאותה לתושבים הגרים בהן. יתרה מכך, פיתוח עסקים באופן כה אקראי, מפוזר וללא תכנון מראש, גורר אחריו השלכות סביבתיות שליליות עצומות, ביניהן - אובדן שטחים פתוחים, הרעת איכות האוויר ועוד".

בעתירה של אדם טבע ודין לבג"צ, הושם דגש גם על ההשלכות החברתיות להחלטת המנהל. בין היתר, נטען כי החלשת הערים תביא לפגיעה באוכלוסיה הגרה בהן, שהיא פעמים רבות אוכלוסיה חלשה, לעומת זו המתגוררת בישובים הכפריים. הדבר פוגע דווקא באותם חלקים נרחבים באוכלוסיה, שאינם יכולים להגיע לאזורי מסחר אלו ברכב פרטי, כמו זקנים, ילדים ומיעוטי יכולת. אנשי העמותה מסרו כי הם מקווים שעם הגשת העתירה, יורה בית המשפט על מתן צו ביניים, אשר יקפיא את תוקף ההחלטה, עד למתן הכרעה סופית בעתירה. 

עבור לתוכן העמוד