youtube
twitter
facebook

שריפת פסולת בישראל- נייר עמדה

12/11/2008
שריפת פסולת בישראל- נייר עמדה (הגדל)

לפי נתוני מדען הפסולת של אדם טבע ודין, גלעד אוסטרובסקי, למעלה מ-85% מהפסולת מועברת כיום להטמנה באתרי הטמנה, תוך תפישת קרקעות והחרפת העומס הסביבתי הנגרם משינוע הפסולת והטמנתה. השאלה המרכזית העומדת על הפרק היא כיצד תטופל הפסולת – האם על דרך המיחזור או שמא על דרך השריפה ("טיפול תרמי").

 

שריפת פסולת היא שיטה לצמצום נפחה ומשקלה של הפסולת באופן ניכר. בגמר תהליך השריפה מצטמצם משקל הפסולת בכ – 85% ונותר אפר שחלקו ניתן לשימוש בתעשיית הבנייה וחלקו מוגדר כחומר מסוכן. בשל ההטרוגניות הרבה של הפסולת ובשל מגוון החומרים הגדול, יש לנקוט אמצעי זהירות קפדניים בכל הקשור למניעת זיהום אויר ממתקן השריפה. בחלק מן המשרפות ניתן להפיק אנרגיה מגזי הפליטה הנוצרים בתהליך הבעירה.

 

לכאורה, ניתן לקבל את הרושם ששריפה היא דבר רצוי מכיוון שהיא מצמצמת נפחים ומכלה את הפסולת, אולם במהותה של חלופת השריפה טמונות כמה בעיות יסוד ההופכות את חלופת השריפה לנחותה מבחינה סביבתית מחלופת המיחזור ויקרה ממנה עשרות מונים.

 

שריפת פסולת בכמות מסיבית אינה פתרון בר קיימא, אינה מעודדת יצירת איזון בצריכת משאבים ואף יוצרת נטל סביבתי וחברתי נוסף. ישנה עדיפות מובהקת להקמת מערכות להפרדת פסולת במקור ומתקני טיפול בפסולת האורגנית המופרדת לשם עיבודה לדשן.

 

עניין זה ראוי לעיון מעמיק ולהדגשה יתרה שכן גורמים שונים במשק הפסולת בישראל טוענים ששריפת מסה עדיפה על מצב בו הפסולת עוברת הפרדה ומיון, והנה, המסקנה הברורה שעולה מניתוח של מחקרים רבים היא שונה בתכלית.

במסמך זה נביא סקירה של מחקרים מדעיים בנושא ונבחן את המצב הקיים בארץ ובעולם בכדי להבהיר את הסכנות הסביבתיות הכרוכות בשריפת פסולת.

 

מצורף נייר עמדה של אדם טבע ודין בנושא שריפת פסולת בישראל. נייר זה נכתב על-ידי גלעד אוסטרובסקי, המחלקה המדעית, אדם טבע ודין.  

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il