youtube
twitter
facebook

יום עיון: ניהול פסולת עירונית בעידן היטל ההטמנה

9/07/2009
פחי הפרדה במקור - טבעון (הגדל)
פחי הפרדה במקור - טבעון

למעלה מ- 200 איש השתתפו ביום העיון שיוחד לנושא ההפרדה במקור של פסולת אורגנית, שהתקיים ב – 7 ביולי 2009.

היטל ההטמנה מהווה תמריץ משמעותי לרשויות לערוך שינויים תפיסתיים בניהול משק הפסולת העירונית. התובנה המרכזית שעלתה ביום העיון היא שיש למקד את תשומת הלב בפסולת האורגנית הרקבובית, המהווה כמעט מחצית מהפסולת הביתית בישראל.
רשות המעוניינת להענות לאתגר שמצב בפניה היטל ההטמנה לא יכולה להסתמך על איסוף פסולת למיחזור באמצעות מרכזי איסוף (קרטון, עיתונים ופלסטיק) משום שהיקף המיחזור שיתקבל הנו מוגבל ל- 15% לכל היותר. יתרה מכך, על הרשויות לעמוד בתקנות המיחזור הקובעות חובת מיחזור של 25% מכלל הפסולת הנוצרת ברשות.
 
יום העיון הנו פרי שיתוף פעולה מוצלח של אדם טבע ודין, מרכז השל, מרכז השלטון המקומי והמשרד להגנת הסביבה. כולנו משתוקקים לחזות בקפיצת המדרגה המיוחלת בה הפסולת האורגנית תופרד במקור ותהפוך לדשן לטיוב קרקעות, ההטמנה תצטמצם, פליטת המזהמים תפחת ומשאבים רבים יחסכו. ברכה לכולם על שיתוף פעולה פורה.
 
דרך רבה לפנינו להשגת מטרה זו, אולם אף אם תתבושש, בוא תבוא.
 
לכל המשתתפים ולכל אלה שלא הצליחו להגיע ליום העיון, אנחנו שמחים להעלות את המצגות ומספר תמונות להנאתכם.
 
מרכז מידע בנושא הפרדה במקור מוקם בימים אלה.
אתם מוזמנים לפנות בכל שאלה אל גלעד אוסטרובסקי מהמחלקה המדעית.  gilado@adamteva.org.il

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il