donate button
youtube
twitter
facebook

כך תשמרו על העצים מכריתה בלתי חוקית

20/01/2011
הגדל

ט"ו בשבט 2011: במהלך השנה החולפת הגיעו למוקד הירוק של 'אדם טבע ודין' למעלה מ- 80 פניות מאזרחים בכל רחבי הארץ הנוגעות לעצים בסכנת כריתה.

מידי שנה מגיעות למוקד הירוק של אדם טבע ודין עשרות פניות מאזרחים החוששים לגורלם של עצים בסביבת מגוריהם. פעמים רבות כריתת עצים מתבצעת ללא ההיתר הנדרש. בשנה החולפת הגיעו למוקד 85 תלונות מאזרחים בכל רחבי הארץ שדיווחו על עצים הנמצאים בסכנת כריתה ו/או שכבר נכרתו.

מבדיקת 'אדם טבע ודין' עולה כי בשנה החולפת נכרתו עשרות עצים ברחבי הארץ, חלק מהכריתות נתבצעו ללא היתרים ובניגוד לחוק. בין העצים שנכרתו: עצי צאלון בבני ברק, עצי זית בנצרת, עצי איקליפטוס בירקון, מספר עצים במדרשת בן גוריון, עץ שקמה עתיק בטירה, ברושים ננסיים בשבי שומרון, עצי תאנה בצפת, עצי אשל בנווה ים ועוד.

מה ניתן לעשות?
כורתים לידכם עץ? בקשו מהכורת היתר כריתה בתוקף. אם הכורת אינו מציג היתר זה, התקשרו למשטרה ובמקביל נסו לברר האם ניתן היתר כריתה אצל מורשה מתן רישיונות כריתה בקק"ל או פקיד היערות העירוני. במקביל, דווחו ליחידת הפיקוח בקק"ל שינסו לעצור את הכריתה ולמצות את הדין עם האחראיים לה.

חשש לכריתה?
חוששים שעומדים להנפיק היתר כריתה, או שהיתר כריתה הונפק ויכנס בקרוב לתוקף? יש להגיש מיד ערר לפקיד יערות ארצי בקק"ל או לפקיד היערות העירוני בערים הגדולות – חיפה, ת"א וירושלים. בערר יש לפרט את השיקולים נגד כריתת העצים הבוגרים – חשיבותם הסביבתית וההיסטורית, קשרם לקהילה, חשיבות נופית וחלופות לפיתוח כך שלא ייפגעו העצים.

פנו אלינו
המוקד הירוק של אדם טבע ודין מטפל בפניות הציבור בכל נושא הנוגע לנושאים סביבתיים.  אם נתקלת במפגע סביבתי כדוגמת זיהום אויר, זיהום מים, ערימות פסולת, רעש חזק; אם הגן הציבורי בשכונה שלך בסכנה; אם עומדים לכרות את העץ ליד ביתך - המוקד הירוק הוא הכתובת שלך.  המוקד הירוק מטפל מדי שנה במעל אלף פניות ציבור בנושאי סביבה. המוקד מעניק, ללא תשלום, ייעוץ בהיבט המשפטי, המדעי והתכנוני, והנחיות לפעולה מול הרשויות. בחלק מהמקרים, בכפוף להעברת מידע מלא אודות הבעיה למוקד הירוק, נפנה מטעמנו לגורמים הרלוונטיים.
אל המוקד הירוק ניתן לפנות במייל:  moked@adamteva.org.il

לפרטים נוספים על כריתת עצים הקליקו כאן.

המוקד הירוק ניתן לפנות בכל אחת מהדרכים הבאות:   

עבור לתוכן העמוד