youtube
twitter
facebook

ביוזמת אדם טבע ודין ומעלה: סמינר לחברות בנושא חוק האריזות

22/02/2011
הגדל

חוק האריזות שיזמה 'אדם טבע ודין' יכנס לתוקפו ביולי 2011. החוק מטיל על יצרנים ויבואנים של מוצרים ארוזים חובה למחזר את אריזות המוצרים בשעורים הקבועים בחוק. חוק האריזות צפוי להביא לשינויים משמעותיים במערכי הייצור, השיווק וההפצה של היצרנים והיבואנים. לשינויים אלה השלכות כלכליות ולוגיסטיות רבות, המחייבות למידה של החוק והערכות מוקדמת.

אדם טבע ודין בשיתוף עם ארגון מעלה, יזמו סמינר אשר נועד להכין ולהכשיר את החברות העסקיות לקראת ישומו של החוק. סדרת המפגשים עתידה להכין את בעלי העניין לקראת כניסתו של החוק. המשתתפים ילמדו על מבנה החוק, על משמעויותיו הסביבתיות, על השלכותיו העסקיות ועל השינויים הלוגיסטיים והפרוצדוראליים להם הם ידרשו.

המפגש הראשון בסדרה שהתקיים ביום ב' (21.2.11) נערך בבית חברת שטראוס בפתח תקווה ובהשתתפות נציגים מחברות רבות. דר' יוסי ענבר, המנכ"ל היוצא של המשרד להגנת הסביבה הסביר על מדיניות הפסולת של המשרד וכיצד חוק האריזות מהווה חוליה חשובה אך לא בלעדית. גלעד אוסטרובסקי מאדם טבע ודין הציג את עקרונות החוק, את התפיסות שעמדו ביסודו ואת החובות המוטלות על היצרנים והיבואנים. ניר קנטור, מנכ"ל אגף הכימיה והפרמצבטיקה בהתאחדות התעשיינים תאר בפני השומעים את הערכות ההתאחדות והתעשייה לקראת ישומו של החוק. 

במפגשים הבאים נרחיב את הדיבור על המטרות הגדולות של החוק, קרי, שינוי דפוסי יצור ושווק של מוצרים ואריזות המוצרים בכדי לצמצם את טביעת הרגל האקולוגית שלהם.

תודה לחברת שטראוס על האירוח הנעים, לשותפנו בארגון מעלה ולהתאחדות התעשיינים על שיתוף הפעולה.

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il