youtube
twitter
facebook

"הפרטת גגות מבני ציבור לחברות פרטיות - ממדיניות שגויה"

28/04/2011
גגות סלולאריים (הגדל)

'אדם טבע ודין' הגישה לבג"צ בקשת הצטרפות כידיד בית משפט לעתירה שהגישה הקרן הקהילתית טירת הכרמל נגד משרד הפנים. העתירה הוגשה בשל סירובו של משרד הפנים לאשר הקמת מערכות סולאריות על גגות מבני הציבור בטירת הכרמל באמצעות עסק חברתי .

לטענת 'אדם טבע ודין', עמדת משרד הפנים פוגעת בפיתוח יוזמות עסקיות חברתיות-סביבתיות ומקבעת את המציאות שבה חברות פרטיות בעלות מטרות כלכליות טהורות, עליונות על חברות עסקיות בעלות מטרות כלכליות וחברתיות. על פי הבקשה שהגישה 'אדם טבע ודין' לבג"צ, חברות עסקיות אשר מטרתן פיתוח והעצמה כלכלית של הקהילה צריכות להיות עדיפות על פני חברות עסקיות כלכליות טהורות.

לדברי מנכ"ל 'אדם טבע ודין', עו"ד עמית ברכה, הסירוב של משרד הפנים לאשר את המכרז וכוונתם להפריט את השימוש בגגות הציבוריים לחברות פרטיות נובעת ממדיניות שגויה הנגרמת מחוסר הבנה של חשיבות עידוד עסקים חברתיים הפועלים למען הסביבה. "מדיניות השוקלת שיקולים כלכליים טהורים ללא הסתכלות רחבה על יתרונות חברתיים, סביבתיים, סוציאליים, מוסריים, חינוכיים ואף כלכליים היא מדיניות שגויה השייכת לחשיבת העבר ולא לחשיבת העתיד", כך לדברי עו"ד ברכה.

בהצטרפותה כידיד בית משפט מבקשת 'אדם טבע ודין' לגרום לרשויות להכיר בצורך בגיבוש קריטריונים, אשר יסדירו תעדוף ועידוד יזמות עסקית למטרות חברתיות-סביבתיות על פני חברות פרטיות.

לדברי עו"ד דנה טבצ'ניק ממחלקת אוויר ואנרגיה באט"ד, מדובר במקרה חשוב במיוחד לאור מדיניות הממשלה לפתח את משק האנרגיות המתחדשות ולתמרץ פיתוח פאנלים סולאריים על גגות מבני ציבור ברשויות מקומיות: "מדיניות זו מקנה הזדמנות יוצאת דופן לפיתוח יזמות חברתית קהילתית ושימוש במשאבי ציבור לטובת הקהילה", כך לדברי טבצ'ניק.

ביום חמישי (28.4.11) התקיים דיון ראשון בבג"ץ וכעת על המדינה להגיש את התייחסותה לנושא.

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il