donate button
youtube
twitter
facebook

בג"צ: לא יוקמו מתקני מים בשטחים הפתוחים ללא תוכנית

20/07/2011
הגדל
בג"צ קיבל את עמדת 'אדם טבע ודין' וביטל את החלטת הממשלה שאפשרה להקים מתקני מים בשטחים הפתוחים והרגישים ביותר בישראל, ללא תוכנית מפורטת ומבלי שניתן לדעת מראש היכן הבניה תתבצע. הביטול יכנס לתוקף בתוך שנתיים. היועץ המשפטי של 'אדם טבע ודין': "בג"צ קבע תקדים נוסף שמגן על זכויות הציבור בהליכי התכנון ומדגיש את חשיבות שיתוף הציבור וההגנה על הסביבה"
 
בג"ץ ביטל את החלטת הממשלה להקים מתקני מים גדולים בשטחים הפתוחים, לרבות הרגישים ביותר כמו שמורות טבע, וזאת ללא הליך תכנוני כלל, ובלא שלידיעת הציבור יובא מראש מידע כלשהו בנוגע למיקומו וגודלו של המתקן. בכך קיבלו שופטי בג"צ את עתירת 'אדם טבע ודין' שדרשה לבטל הוראות אלו.
 
לפני כשנה וחצי אישרה הממשלה תכנית מתאר ארצית חדשה (תמ"א 34ב'5) למשק המים.  התוכנית נועדה להסדיר את הקמתם של מתקני מים שונים ברחבי הארץ, כאשר את רובם של המתקנים הללו ניתן יהיה להקים ללא תוכנית מפורטת ומבלי שניתנת לציבור האפשרות להתנגד.
 
הקמת מתקני מים מכוח תוכנית זו התאפשרה כמעט בכל מקום בארץ, כולל בשמורות טבע, גנים לאומיים, בסביבה החופית, ובשטחים פתוחים וחקלאיים. לדברי היועץ המשפטי של אט"ד, עו"ד אלי בן ארי, מימוש של הוראות התמ"א לאורך זמן היה מביא למצב שבו כל אדם במדינת ישראל עשוי להתעורר ולמצוא כי בסמוך לביתו או בשמורת הטבע בה הוא נוהג לטייל מוקם מתקן מים שעשוי להגיע עד לגודל בניין בן מספר  קומות, זאת מבלי שידע על כך מראש ומבלי שניתנה לו האפשרות להתנגד.
 
יש להדגיש כי בהקמתם של מתקני המים השונים דוגמת תחנות שאיבה, מתקני התפלה קטנים, בריכות מים ועוד, טמון פוטנציאל בלתי מבוטל ליצירת מפגעים סביבתיים, נופיים ותכנוניים, לרבות רעש, נזק נופי, פגיעה בערכי טבע, זיהום בחומרים מסוכנים, חסימת מעבר ועוד. במקרים רבים מדובר בבניה משמעותית ושינוי פיזי בלתי הפיך של פני השטח. חלק מן המבנים הינם מבנים גדולים, הדומים בגודלם למבנה מגורים בן מספר קומות. הקמת חלק ניכר מן המתקנים כרוכה בהכרח בגידור בהיקף נרחב כדי למנוע גישה לאזור המתקן.
 
לאחר שצו על תנאי נגד המדינה הוצא לפני שנה, הבהירו השופטים בדיון לנציגי המדינה ומקורות את חשיבות שמירת הוראות החוק בנוגע להליכי התכנון הנאותים, וכפו עליהם לקבל את עמדת 'אדם טבע ודין'. ביטול ההוראות הפוגעות יכנס לתוקף בתוך שנתיים.
 
עו"ד אלי בן-ארי, היועץ המשפטי של 'אדם טבע ודין' בירך על ההחלטה ואמר כי בג"צ קבע תקדים נוסף שמגן על זכויות הציבור בהליכי התכנון וחיזק את עקרונות שיתוף הציבור וההגנה על הסביבה. "אין ספק כי ישנה חשיבות ראשונה במעלה להסדיר את הקמתם של מתקני המים במדינת ישראל, אך החלטת הממשלה להסדיר את הנושא בדרך של הסתרת התכנון מן הציבור, תוך פגיעה חמורה בסביבה, היא תמוהה בלשון המעטה", כך לדברי עו"ד בן-ארי.
 
  לקריאת פסד הדין המלא ליחצו כאן
עבור לתוכן העמוד