youtube
twitter
facebook

במיוחד בשבילכם: שיתוף פעולה עם עמותת ידיד למיצוי זכויות סביבתיות וחברתיות

28/08/2011
זכות סביבתית. פארקים (הגדל)

במסגרת שיתוף פעולה ראשון מסוגו, יגיעו אנשי המקצוע של 'אדם טבע ודין' למרכזי הסיוע של עמותת 'ידיד' ויתנו מענה לתושבים בנושאים הנוגעים לבריאות וסביבה. בין הנושאים שיזכו מעתה לטיפול: גלישות ביוב, מפגעי אסבסט, זיהום אוויר, אתרי פסולת פיראטיים, מטרדי ריח ורעש ועוד.

הקשר הטבעי בין צדק חברתי וצדק סביבתי בא לידי ביטוי באופנים רבים. בין אם בגישה חופשית לפארקים, לאתרי הנופש ולחופים ובין אם בזכות לחיות בסביבה ללא מפגעים העלולים לסכן את הבריאות כגון זיהום אוויר, זיהום קרקע וזיהום מים. במטרה לתת מענה מיטבי לבעיות אלו, בימים הקרובים יצא לדרך פיילוט של שני הארגונים ובמסגרתו יוענקו ללקוחות עמותת "ידיד" שרותים בתחום מיצוי הזכויות בנושאים התכנוניים והסביבתיים.

במסגרת הפרויקט המשותף יוכלו, בשלב ראשון, תושבי אזור קרית גת ולכיש ובהמשך, תושבי אזור חצור וצפת, להגיע אל מרכזי הזכויות של 'ידיד', להיפגש עם נציגי אדם טבע ודין ויחד עם מתנדבי עמותת "ידיד" לפעול לסילוקם של מפגעים סביבתיים בסביבת אזור מגוריהם, דוגמת מפגעי רעש, ביוב, פסולת וכיו"ב. כמו כן, יזכו הפונים לקבל יעוץ וסיוע בניהול מאבקים ציבוריים בנושאים שיובלו במשותף על ידי שני הארגונים. הפונים יזכו למענה ראשוני במקום ולהמשך ליווי משפטי ומדעי לאורך הטיפול בתלונתם.

בנוסף לכך תתוגבר הנגישות לנושאים הסביבתיים בקרב הפונים בשאר מרכזי הזכויות והפונים למרכזי הזכויות יופנו להתייעצות וסיוע ראשוני באמצעות "המוקד הירוק" של אדם טבע ודין. עוד בתכנית, מתן הרצאות והכשרות בנושאים הסביבתיים לפונים של עמותת "ידיד" והרצאות אודות הזכויות החברתיות השונות למתנדבי ופעילי אדם טבע ודין.
שני הארגונים החליטו גם על הרחבת שיתוף הפעולה בתחום החקיקה הסביבתית והחברתית ויפעלו במשותף לשמירת האינטרסים של לקוחותיהם, תוך שילוב בין אנשי המקצוע של שני הארגונים למקסום השירות לאזרחים.

עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל 'אדם טבע ודין': "הזכות לנשום אוויר נקי, ליהנות מהשטחים הפתוחים ולחיות בסביבה ללא מפגעים סביבתיים היא זכות יסוד של כל אדם במדינת ישראל. אנו משוכנעים שבאמצעות שיתוף הפעולה עם עמותת 'ידיד' וביחד עם תושבי אזור חצור וקרית גת נצליח לקדם זכות זו ולפעול במטרה לקדם נושאים קהילתיים הנוגעים גם לבריאות הציבור ולאיכות הסביבה". 

שרי רבקין, מנכ"ל עמותת 'ידיד': "במשך שנים שאנחנו מקדמים את נושא הזכויות החברתיות ומבקשים לחוקק את חוק היסוד שלהן. אנו מאמינים כי שיתוף הפעולה עם אדם טבע ודין ייצר מכפיל כח אשר יוכל לעגן ביתר שאת, את כלל הזכויות החברתיות והסביבתיות".

תוכנית הבוקר של ערוץ 2: "כשצדק סביבתי וצדק חברתי נפגשים"

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il