youtube
twitter
facebook

ברשימת פסקי הדין המובילים של השנה: שלושה של אדם טבע ודין

3/11/2011
הגדל

שלושה פסקי דין מובילים של 'אדם טבע ודין' נבחרו להיות כלולים ברשימת פסקי הדין המרכזיים שניתנו בשנת המשפט האחרונה בביהמ"ש העליון. את רשימת פסקי הדין המרכזיים פרסמה הנהלת בתי המשפט.

שלושת פסקי הדין הם: בג"ץ פורום הערים העצמאיות נגד מועצת מקרקעי ישראל (1027/04), זוהי עתירה לבג"ץ נגד החלטות מינהל מקרקעי ישראל בנוגע לשימושים המותרים בשטחי הישובים החקלאיים. בג"ץ קיבל את העתירה לאסור על השכרת שטחים מסחריים בנחלות החקלאיות במושבים, כדי למנוע פירבור ופגיעה בערים.
 
בג"ץ  אדם טבע ודין נגד הוועדה לתשתיות לאומיות (9409/05). זוהי עתירה לבג"ץ נגד אישור תוואי כביש 9 בשרון ללא בדיקת חלופות. הנשיאה בייניש כתבה פסק דין עקרוני שמבהיר שבמקרה של תכנית בעלת פוטנציאל משמעותי לפגיעה בסביבה יש חובה לבחון חלופות בתסקיר.

ערעור על עתירה מנהלית (עע"ם 9057/09). ערעור נגד החלטת בית המשפט המחוזי להכשיר בניה של מסעדה בחיפה שנבנתה באופן בלתי חוקי – הערעור התקבל ובית המשפט נתן פסק דין עקרוני שהבהיר את חשיבות השיקול של שמירת שלטון החוק בהליכי תכנון.
 
מצ"ב גם ההודעה המלאה של דוברות בתי המשפט ביחס לפסקי הדין החשובים של שנת תשע"ב (שנת המשפט 2010 – 2011).

  פסקי דין מרכזיים לשנת המשפט 2011-2010
עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il