youtube
twitter
facebook

שנת 2011 - שנה של מגוון פעילויות ושורת הישגים בולטים

8/12/2011
ממחזרים יחד איתכם (הגדל)

שנה של פעילויות והישגים  

 

חוק אוויר נקי (2008) נכנס לתוקף ב-1 בינואר 2011

חוק פינוי אסבסט  מאושר בכנסת ביוזמת 'אדם טבע ודין'

בית המשפט העליון בולם את תכנית הפיתוח בחוף שדות ים, בזכות התערבות אט"ד וקובע כי היא תבחן מחדש.

בג"צ מורה למשרד הביטחון לפרסם את נתוני תחלואה (בשנת 2012) של חיילי הנח"ל בבסיסי הנגב.

דו"ח של אדם טבע ודין מעלה למודעות ציבורית את סוגיית הפרטת משאבי טבע

בג"צ קובע בעקבות פניית אדם טבע ודין, שיש לקיים דיון בנושא פרויקט הפקת פצלי השמן בעדולם, הנתון במחלוקת.

הפחתת פסולת אריזות- הכנסת מאשרת את חוק האריזות, פרי יזמה של  'אדם טבע ודין'.

בית המשפט מורה למועצה לתכנון ובנייה להכין תוכניות מפורטות למתקני מים

אדם טבע ודין זוכה בתביעה לביטול פרויקט בנייה ענק באזור חוף השרון שהוכרז כבעל ערך נופי ייחודי.

בכנס המיחזור השנתי השלישי, השתתפו  כ-400  נציגים מהמגזר העסקי, מהשלטון המקומי, נציגי חברות מיחזור, ארגוני סביבה ועוד.

הצעת חוק מים אפורים הצעת החוק שיזמה 'אדם טבע ודין', עברה בקריאה ראשונה בכנסת.

עסקים מובילים השתתפו בסמינר משותף של אט"ד ושל ארגון 'מעלה' בנושא: חוק האריזות.

תקנות קווי דלק אושרו בעקבות עתירת אט"ד לבג"צ בקריאה לחייב חברות לשאת באחריות לזיהומים הנגרמים כתוצאה מדליפות דלק.

 

100 מתכנני ערים השתתפו בסמינר של 'אדם טבע ודין' שהוקדש לרפורמה בתכנון.

 

שכונת פלורנטין בית-המשפט מורה להקצות שטחים ציבוריים פתוחים לרווחת תושבי השכונה, במסגרת הסכם עם עיריית תל אביב.

 

תחנות מעבר פסולת 100 מנהלים השתתפו ביום עיון של אדם טבע ודין

 

דוח 'בנייה ירוקה' במוסדות חינוך, של 'אדם טבע ודין' ממליץ על הטמעת עקרונות הבנייה הירוקה בבתי ספר.

 

הצעת החוק PRTR בעניין הקמת מאגר מידע של כל החומרים המסוכנים שנפלטו ופרוט מלא של מקום הפליטה, עוברת קריאה ראשונה בכנסת.

 

פסיקה בענייו פיתוח בר קיימא- בג"צ פוסק נגד פרבור שטחי מסחר במרחבים הפתוחים.

 

הכנסת מאשרת בקריאה ראשונה את הצעת החוק הממשלתית: 'שקום קרקעות מזוהמות', המבוססת על הצעת החוק של 'אדם טבע ודין'.

 

כביש 9- בג"צ מקבל את עתירתנו, ומבטל את קטע הכביש שתוכנן לעבור בשטחי טבע ערכיים.

 

חינוך למיחזור – העמותה מעבירה שיעורים בנושא 'הפרדת פסולת' בעשרות בתי ספר להעלאת המודעות בקרב תלמידים.

 

של מי הפארק הלאומי הזה? 'אדם טבע ודין' מוחה על העברת פארקים לאומיים לבעלות יזמים פרטיים.

 

צדק חברתי-סביבתי 'אדם טבע ודין' משתתפת בשיח הציבורי בנושא: אי-צדק בישראל

 

בסיס חיל-האוויר בחצור בג"צ מורה  למשרד הביטחון להפסיק את הזיהום בחצור.

 

חוף כורסי, כינרת עתירה לעצירת בניית כפר הנופש בחוף כורסי.

 

ים המלח הצעת חוק של 'אדם טבע ודין' להגנה ושיקום של ים המלח, הוגשה לכנסת.

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il