youtube
twitter
facebook

בג"ץ: תושבי מחניים לא יכולים להיות בני ערובה של ההליך התכנוני

19/12/2011
הגדל

בג"צ קבע כי על המדינה למהר ולהשלים את ההליך התכנוני להסדרת שדה התעופה במחניים. עוד קבעו שופטי בג"צ כי בשלב זה אין למגן את בתי תושבי קיבוץ מחניים הקרובים לשדה במיגון אקוסטי, אך הטיל על המשרד להגנת הסביבה את הסמכות לבצע בדיקות רעש בקיבוץ ולחייב את מיגון הבתים אם יתגלו חריגות בעוצמת הרעש עד לסיום ההליך התכנוני.
 
בפסק הדין שניתן בעתירה שהגישה אדם טבע ודין בשמה ובשם קיבוץ מחניים, נמתחת ביקורת על האיטיות שבה מתבצעים הליכי התכנון להסדרת פעילות שדה התעופה במחניים. "נושא הימשכותם של הליכי תכנון הוא  מן המפורסמות, שלא עליהן גאוות השירות הציבורי.....האם צפה הדין את הסאגה הבלתי נגמרת? מסופקני, וראוי שנשים מראה אל מול קצב ההליכים", כך כתב השופט רובינשטיין בפסק הדין והוסיף כי בנושאי התכנון והבנייה יכלו אמצעים פשוטים, הקשורים במשאבי אנוש בועדות המחוזיות, לשפר את המצב מאוד.
 
השופט פוגלמן התייחס להתמהמהות הליכי התכנון וכתב בפסק הדין כי "תושבים הסובלים ממטרד רעש-המוכר על ידי הרשויות ככזה המצריך מיגון אקוסטי-אינם יכולים להיות "בני ערובה" של ההליך התכנוני שנמשך למעלה מעשור".
 
עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל אדם טבע ודין הגיב לפסק הדין: "מפסק הדין עולה באופן חד משמעי הדחיפות שבה יש להשלים את התוכנית להסדרת פעילות שדה התעופה במחניים. אוזלת יד מתמשכת של רשויות המדינה הביאה למצב שבו תושבים רבים סובלים מידי יום ממפגעי רעש קשים. כעת, על המחוקק מוטלת החובה לעצור את המערב הפרוע בכל הקשור למפגעי רעש ממטוסים בישראל ולקבוע את עוצמת הרעש המותר וחובה מפורשת של מיגון אקוסטי עבור הציבור החשוף למפגעים".
 
עוד מתח עו"ד ברכה ביקורת על התנהלות רשות שדות התעופה ואמר כי "לא דרשנו בעתירה ששדה התעופה ייסגר או יפחית את פעילותו, אלא רק הפחתה ברעש ומיגון אקוסטי. ראוי היה שלא נידרש להגיע עד לבית המשפט העליון כדי ששדות תעופה בישראל יפעלו בהתאם להנחיות המחייבות".
 
חברת הקיבוץ, חדוה מגר מוסיפה: "בית המשפט אמנם אמר את דברו, אך אנו במחניים נמשיך, יחד עם 'אדם טבע ודין'  להיאבק על זכותנו לצמצם את נזקי המטרדים משדה התעופה. פשוט אין לנו ברירה, מאחר ואנו איננו עוסקים בדיני ממונות, אלא בדיני נפשות. נזקי החשיפה לרעש לא יאפשרו  לנו, תרתי משמע, לנוח על משכבנו בשלום..."
 
רקע
בסמוך לקיבוץ מחניים בגליל העליון פועל כבר עשרות שנים שדה תעופה אשר משמש לטיסות אזרחיות פנים-ארציות, טיסות פרטיות, טיסות צבאיות ואימוני טיסה. הפעילות בשדה התעופה יוצרת רעש בעוצמות חזקות ביותר, ובכך גורמת למפגעים סביבתיים יומיומיים בקיבוץ מחניים.
 
בראשית שנת 2010 עתרה 'אדם טבע ודין' לבג"ץ, בשמה ובשם קיבוץ מחניים, לאחר שרשות שדות התעופה המשיכה להפעיל את שדה התעופה במחניים, תוך יצירת רעש בלתי סביר, זאת למרות שהמשרד להגנת הסביבה ומוסדות התכנון חזרו וקבעו כי נדרשת הסדרה של שדה התעופה, שתכלול גם מיגון אקוסטי של הבתים החשופים לרעש החזק.
 
יש להדגיש כי תכנית המתאר הארצית לתפרוסת שדות תעופה (תמ"א 15) דורשת כבר משנת 2000, כי שדה התעופה במחניים יוסדר בתכנית מפורטת. למרות זאת, עד היום, שדה התעופה אינו מוסדר בתכנית. מזה שנים נעשים מאמצים לקידום תכנית להסדרת שדה התעופה, במסגרת ההליך התכנוני נקבעו תנאים המחייבים מיגון אקוסטי לחלק מבתי הקיבוץ, אולם רשות שדות התעופה סירבה לקבל את התנאים שנדרשו ממנה, עיכבה את קידום התכנית, ולפני למעלה משנה אף ביטלה אותה לחלוטין.

  לקריאת פסק הדין המלא הקליקו כאן
עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il