donate button
youtube
twitter
facebook

אט"ד מתנגדת להקמת מתחם המגורים אסותא

30/06/2008
הגדל

אדם טבע ודין הגישה לוועדה המחוזית לתכנון לבנייה בת"א, את התנגדותה להקמת מגדל מגורים בן 38 קומות בצפון הישן של העיר, בשטח ששימש עד עתה לבית חולים פרטי "אסותא".
מדובר בתכנית להקמת מתחם מגורים בשטחו לשעבר של בית החולים, בשטח כולל של כ- 8.3 דונם. התכנית כוללת בנייה של 200 יחידות דיור חדשות, במגדל בגובה של עד 38 קומות, ובמספר מבנים לשימור, בצפיפות נטו ממוצעת של כ- 31 יח"ד לדונם, וכן התווית דרכים, חניות ושטחים פתוחים.
 
מבחינה עקרונית רואה אדם טבע ודין בהליך הציפוף העירוני באמצעות בנייה לגובה, תהליך בעל חשיבות הולכת וגדלה, זאת לאור התמעטות השטחים הפתוחים והפנויים בארץ והצורך לחזק את הערים ולהעלות את הצפיפות הקיימת. יחד עם זאת, במידה ולא תשמר איכות החיים בעיר, המטרה של ציפוף איכותי לא תושג והשטחים הפתוחים מחוץ לערים יהיו שוב תחת איום.
המצב בשטח היום הוא שכל מקרה מאושר נקודתית ללא הסתכלות כוללת. אנו חוששים כי הבניינים הגבוהים יאושרו לפי שיקולים חלקיים או סותרים וכל תוכנית תבחן על פי מערך קריטריונים שונה. אישור המגדלים בצורה זו ימשיך ויפגע  בעיר ובציבור התושבים. 

 

העדר תכנון כולל/מדיניות בנייה לגובה

 
הבעיה המרכזית בתכניות לבניית מגדלים אינה נוגעת רק למגדל המגורים באסותא אלא לכל תוכניות המגדלים המקודמות בעיר תל אביב ובערי המטרופולין בכלל- היא העדר תכנון כולל. התוצאות המיידיות של חוסר מדיניות גורמות לאי בהירות תכנונית ולתסכול בקרב התושבים:
1. קיימת נטייה לבנות מגדל על כל מגרש שמתפנה. כיום, לפחות בתל אביב, משמש גודל המגרש (ככל הידוע לנו  מ-3 דונם ומעלה) כלגיטימציה היחידה והקובעת להקמת מגדל.
2. בנית מגדל בכל חלק של העיר ללא הגדרה חד משמעית של מתחמים בהם תוגבל הבנייה לגובה מסוים ומתחמים לשימור בהם לא תותר בנייה לגובה.
3. חוסר הגיון תכנוני במיקום המגדלים. לא בוחנים את הסיכון שבמיצוי שוק מגדלי היוקרה באזור הנתון ביחס לתוכניות אחרות של מגדלים המקודמות באזור וכמו כן, לא נבדק הביקוש העירוני ליחידות דיור המוגדרות כיוקרתיות, ואשר אינן מתאימות למרבית האוכלוסייה.

שימור המרקם הקיים

האזור בו מתוכנן מגדל אסותא מוגדר כאזור לפיתוח תוך שימור המרקם הקיים ללא בנייה חריגה. האזור משופע בבתים נמוכים והינו חלק מתוכנית גדס ההיסטורית. בניית בניין קומות גבוה תפגע במרקם הקיים המיועד לשימור.

שטחים ציבוריים פתוחים

קיימת חשיבות עליונה לשמירתו של שטח פתוח עירוני בכמות ובאיכות מספקת לשם שמירה על איכות החיים הבסיסית והיומיומית בעיר, ולמניעת היציאה ממנה.
כבר היום קיים במתחם מחסור חמור בשטחים ציבוריים פתוחים (העומד על 40% ממכסת השטחים הפתוחים על פי הנחיות תדריך משרדי הממשלה), מכאן שבניית המגדל על תושביו עלולה להעמיס על השטחים הפתוחים המצומצמים ממילא ברובע. אין ספק כי ההקצאה הנמוכה עלולה לדרדר את איכות החיים של התושבים בשכונה. 

חיזוק הקהילתיות

תכנונו של מגדל בלב שכונת מגורים קיימת עומד בסתירה מוחלטת לעקרון חיזוק הקהילתיות. מגדל יוקרה הכולל יחידות דיור רבות הינו כנטע זר בלב שכונה, הוא מתפקד כיחידה אוטונומית, ללא כל אינטראקציה אנושית עם השכונה והרחוב. בתוך הבניין קיימים שירותים עבור הדיירים בלבד כגון מרכז ספורט, ושטח פרטי פתוח, מה שמחזק את היות המגדל שכונה סגורה המנוכרת לסביבה. במגדל בלב שכונה קיימת גדול הנזק מן התועלת שבמיצוי הקרקע. 

תחבורה

אחת הבעיות החמורות בהוספת כמות רבה של יח"ד דיור בשטח קטן יחסי בתוך סביבה עירונית בנויה היא אי התאמה של תשתיות התחבורה הקיימות לעומסים החדשים.
המגדל אינו יושב על עורק תחבורה ראשי ולכן בהכרח צפויים המשתמשים העתידיים להשתמש בדרכים הצדדיות ולהעמיס על התשתיות הקיימות שמתוכננות לקיבולות פחותות. 

עמדת אט"ד

התנגדות זו מוגשת ביחס למגדל אחד במרכז תל אביב, אבל העיקרון שמאחוריה מתייחס במידה שווה לכל אחד מן המגדלים המתוכננים בעתיד, ולכל תכנית שתבקש להכניס שינויים במצב התכנוני התקף ביחס למגדלים אלה.
לאור העובדה כי התוכנית במתכונתה הנוכחית לא נבחנה בזהירות הדרושה בקידום מגדל גבוה מאוד בלב שכונה קיימת ונמוכה הסובלת ממחסור בשטחים פתוחים ציבוריים ומבני ציבור, יש לדחות את התוכנית במתכונתה הנוכחית כל עוד אין תכנית ותמיכה של התכנון העירוני בהתאם (תחבורה, שטחים ציבוריים פתוחים, מוסדות ציבור).  יש להתאים את הבינוי וגובהו למרקם השכונתי, להגדיל משמעותית את השטחים הציבוריים הפתוחים במתחם, ואת השטחים לבנייני ציבור במבנים לשימור.
 
 

 

עבור לתוכן העמוד