youtube
twitter
facebook

השמורה שוב לא שמורה

15/11/2009
אילוסטרציה (הגדל)

אדם טבע ודין הגישה ערעור לבית המשפט העליון לביטול החלטת בית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה אשר אישר תכנית המאפשרת את המשך פעילות "השמורה". טענתנו המרכזית בערעור היא כי בית המשפט חרג באופן קיצוני מסמכותו ופעל בחוסר סבירות כאשר התערב בהחלטה תכנונית-מקצועית של מוסד התכנון הבכיר במדינה. במקום לבדוק האם נפל פגם מנהלי בהחלטת המועצה הארצית, בית המשפט בחר לחרוג מסמכותו ולבחון את שיקול הדעת המקצועי שלה, ולבסוף העדיף את עמדת הועדה המחוזית על פני המועצה הארצית, בטענה כי היא ראויה יותר מבחינה מקצועית.
עוד אנו טוענים בערעור כי בית המשפט פעל בניגוד להנחיית היועץ המשפטי לממשלה ופסיקה נרחבת של בית המשפט העליון לפיה עבריינות הבניה אשר הגיעה למימדים של "מכת מדינה" מחייבת את רשויות המדינה להיאבק כנגדה על מנת להבטיח איכות חיים, הגנה על איכות הסביבה ושמירה על שלטון החוק.

ההשתלטות

לכאורה מדובר בהצלחה כלכלית פנומנלית: פאב "השמורה" הממוקם בואדי אחוזה, בלב שכונת אחוזת שמואל בחיפה, החל את דרכו לפני עשרים שנה כמזנון קטן ובלתי חוקי. חלפו השנים והפאב, המצוי בלב אחד השטחים הירוקים הפתוחים האחרונים שנותרו בחיפה, התרחב והשתלט על השטחים הפתוחים סביבו, והגיע לממדים מפלצתיים של גן אירועים רחב ידיים, אשר היווה מפגע סביבתי בלתי נסבל עבור המתגוררים בסביבתו. יצוין כי על פי התכנית המקורית מותר היה לבנות בשטח כ 50 מ"ר, ואילו הבנייה בפועל השתרעה על פני מאות מטרים רבועים. השתלשלות האירועים שנים רבות שעמותת אדם טבע ודין מלווה את התושבים במאבקם נגד המזנון והמפגע שהוא יוצר. בתחילת התהליך הגיש בעל המזנון לעירייה תוכניות בניסיון לקבל אישור בדיעבד על הפעלת המקום, העירייה מצידה אישרה את התוכנית ואנו בתגובה הגשנו עתירה מנהלית כנגד העירייה ומוסדות התכנון על אי מילוי חובותיהם להסדרת המצב וזכינו - התכנית נדחתה! בעקבות ההחלטה עתר בעל המקום לבית המשפט. בעקבות העתירה קיימה הועדה המחוזית דיון מחודש בתוכנית והחליטה הפעם לאשר את התוכנית עם מספר תנאים ותיקונים. עמותת אדם טבע ודין הגישה לפיכך ערר לועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית יחד עם התושבים ופורום ציבורי כרמל. ועדת הערר של המועצה הארצית לתכנון ובנייה קיבלה את הערר ודחתה את תוכנית "השמורה", בהחלטה נקבע כי ככלל אין לאשר לגליזציה בדיעבד וכי חשיבות העקרון של מניעת עידוד עבריינות בנייה אף מכריעה את הכף לחלוטין במקרה זה, לאור היקף העבריינות. בנוסף, קיבלה וועדת הערר את טענות אט"ד בנוגע להיותו של התכנון עצמו בלתי ראוי בשל פגיעתו בשטח שראוי שישאר ירוק ופתוח ובשל הצורך בשמירה על רציפות השטחים הפתוחים בעיר. לאחר שהוגשה בקשה לדיון נוסף בפני המועצה הארצית, אישרה מליאת המועצה הארצית את החלטת וועדת המשנה ברוב גדול של 16 חברים בעד, מתנגד אחד ושלושה נמנעים. יש לציין כי הוועדה המקומית חיפה תמכה בתכנית, ואף טענה כי אם לא תאפשר המועצה ליזם לפתח את השטח, הוא יהפוך לשטח מוזנח ולמפגע סביבתי.

שמחה קצרת מועד

 

מליאת המועצה הארצית לתכנון ובנייה דחתה את תוכנית "השמורה", אחרי שהנושא הובא אליה לדיון נוסף, לאחר החלטת וועדת הערר. זו הערכאה התכנונית הבכירה והאחרונה.

בהחלטה קבעו חברי המליאה כי ככלל אין לאשר לגליזציה בדיעבד וכי חשיבות העקרון של מניעת עידוד עבריינות בנייה אף מכריעה את הכף לחלוטין במקרה זה, לאור היקף העבריינות. בנוסף, קיבלה המליאה את טענות אדם טבע ודין בנוגע להיותו של התכנון עצמו בלתי ראוי בשל פגיעתו בשטח שראוי שישאר ירוק ופתוח ובשל הצורך בשמירה על רציפות השטחים הפתוחים בעיר.

בעל המקום עתר לבית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה כנגד החלטת המועצה הארצית ובית המשפט קיבל את עתירתו. משמעות קבלת העתירה היא ביטול החלטת המועצה הארצית ואישור התכנית אשר מאפשרת את המשך פעילות "השמורה".

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il