youtube
twitter
facebook

לא תיהרס החורשה לימודית בקרית אונו

19/08/2008
אילוסטרציה (הגדל)

המוקד הירוק שם לו למטרה את העלאת איכות החיים בכל יישוב עירוני על ידי הגנת השטחים הפתוחים ושימורם, שכן שטחים פתוחים הינם חלק מזכותו של כל אדם לסביבה ראויה ומחייבת גישה לשטחים אלו בהם יוכלו להתרווח, לנפוש ולהתרגע על בסיס יומיומי.

למוקד הירוק מגיעות פניות רבות בנושא תוכניות בניה ופיתוח בערים. פיתוח זה בא, במקרים רבים, על חשבון השטחים הציבוריים הפתוחים וללא התחשבות בהשלכות של הבניה על הסביבה. המצב של הקצאת השטחים הפתוחים בישראל כיום הינו עגום ביותר והחשיבות בשמירתם עולה בסדר העדיפויות ככל שהניסיון לפגיעה בהם גוברת.
אחת הפניות שהתקבלו במוקד לאחרונה הייתה מנציג תנועת "הירוקים" בקריית אונו, אשר הפנה את תשומת ליבנו לכך שהחורשה הלימודית אשר ניטעה לפני מספר שנים על ידי תושב העיר, מאוימת על ידי כביש המתוכנן לעבור דרכה וכן פיתוח מבני ציבור מאושרים ללא התייחסות לחורשה הייחודית. חורשה זו תוכננה להיות חורשה לימודית המכילה עשרות עצי נוי מרחבי העולם והיא משמשת כמוקד לפעילות לימודית ואקדמית, מחקר ולימוד בתחום הבוטניקה, הגננות ואדריכלות הנוף. הכביש תוכנן לעבור בחלק רגיש בחורשה על חשבונם של עשרות עצים נדירים והיה אמור להסתיים כרחוב ללא מוצא אשר אין לו תכלית תחבורתית כלשהי. בעקבות הפנייה, הגישה אדם טבע ודין התנגדות לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בת"א בטענה כי כביש זה אינו נחוץ מאחר שהוא אינו מוביל לשום מקום, אלא לגבול סביון. עוד טענו כי קיים חוסר איזון בין האינטרס לשימור שטח זה וערכיו הייחודיים לבין האינטרס לצורך האמיתי בסלילת הכביש ונחיצותו.
לשמחתנו, הוועדה המחוזית קיבלה את עמדתנו בעניין זה, צמצמה את פגיעת הכביש האמור והתנתה את פיתוח שטח החורשה בשימורו ובאמצעות מתן מעמד מחייב והוראות פיתוח מיוחדות עבורו.

לחץ ציבורי


במקרה זה, שיתוף הפעולה שלנו עם הפעילים המקומיים וסיוע משפטי-תכנוני שלנו, במקביל ליצירת הלחץ הציבורי והעלאת הנושא לסדר היום, הוכיחה פעם נוספת כי ניתן להוביל לשינוי סביבתי, ולגרום למקבלי ההחלטות לעצור, לחשוב ולשקול מחדש לפני שגורמים נזקים בלתי הפיכים לאיכות הסביבה והחיים שלנו.
כיום, מתקיים שיתוף פעולה בין העירייה לתושבים לפיתוח איכותי ושמירת החורשה.  

 

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il