donate button
youtube
twitter
facebook

הופסקה גביית תשלום בפארק עפולה

16/06/2009
הגדל

בסוף 2008 למוקד הירוק הגיעה פנייה של תושבים מאזור עפולה, אשר הלינו על גביית תשלום בכניסה לפארק העירוני בעפולה, הממוקם ליד הקניון, וזאת בניגוד להוראות הדין. על פי הפנייה, נגבים 20 ₪ בכניסה לפארק העירוני בעיר ממי שאינו תושב עפולה.
בעקבות התלונות פנינו בכתב לעיריית עפולה וזו טענה, באמצעות היועץ המשפטי, עו"ד שלמה גבע, כי אין מדובר בגן ציבורי רגיל אלא בגן עם השקעה רבה ומתקנים ואטרקציות שונים שלטענתם מצדיקים את גביית התשלום בכניסה אל הפארק. לטענת נציג העירייה, לא מדובר בגן ציבורי ולכן תקנות הכניסה החופשית אינן חלות עליו. 

בניגוד לתקנות

 

ניסינו לתאם בפארק סיור משותף לנו ולעירייה, על מנת לראות מהם אותם מתקנים שמצדיקים את גביית התשלום, אולם ניסיוננו לא צלח. בניסיון נוסף לתאם תאריך לסיור, מסרה לנו מבקרת העירייה עינב פרץ כי גבייה בפארק נפסקה במהלך מאי, וזאת לאחר שהם פנו למשרד הפנים לקבל אישור לגבות תשלום ונאמר להם כי כל עוד אין תקנות הקובעות מתי ניתן לגבות דמי כניסה בהתאם לפקודת העיריות, האיסור הוא גורף ולא ניתן לגבות תשלום.
לאור הפנייה שלנו ופנייתם תושבים נוספים,  וכמובן לאור התשובה של משרד הפנים, החליטה עיריית עפולה שלא לגבות תשלום עד אשר ייקבעו תקנות ויהיה ניתן לקבל אישור ממשרד הפנים.
נכון להיום, אנו שמחים לעדכן כי הופסק התשלום בכניסה אל הפארק וכעת הוא פתוח לכל מי שחפץ לבקר בו.  


תיקון פקודת העיריות אוסר גביית תשלום


החל מחודש אוגוסט 2007, אסורה גביית תשלום דמי כניסה לפארקים עירוניים ולגנים ציבוריים, לאור התיקון לפקודת העיריות. התיקון נעשה בעקבות מאבק משפטי ממושך שניהלה אדם טבע ודין נגד עיריית רעננה (בג"צ 8676/00), שהחליטה לגדר את הפארק העירוני שבשטחה, ולהגביל את הגישה אליו בסופי השבוע, באמצעות גביית דמי כניסה. בעקבות התיקון לחוק, בשלהי שנת 2007 (01.09.07), נאלצה עירית רעננה לפתוח את שעריו של הפארק העירוני לכל אדם, ללא גביית תשלום בכל ימות השבוע.
 
הזכות לנגישות חופשית של הציבור אל המרחב הציבורי הינה זכות בסיסית שמקורה בזכותו של כל אדם, ללא קשר למצבו הסוציו-אקונומי ליהנות מהסביבה, ומחופש התנועה של אזרחי ישראל במרחב הציבורי הפתוח, לרבות בפארקים עירוניים; עקרון השוויון בפני החוק ועוד.

עבור לתוכן העמוד