youtube
twitter
facebook

מפגעים בריאותיים בסביבת לימודים בכ"ס

15/11/2009
נציגי אדם טבע ודין בסיור בשכונת גני אל רם בכפר סבא (הגדל)

אל המוקד הירוק של אדם טבע ודין הגיעו פניות מתושבי שכונת גני אל-רם בכפר סבא אודות מטרדי ריח, צריבות בעיניים וכאבי ראש מהם סובלים תלמידים בבי"ס גולדה וכן ילדי הגנים בשכונה. במהלך שנת הלימודים שחלפה הועתקו בית הספר והגנים למתחם אחר וכעת נשקלת האפשרות להחזיר את התלמידים לשכונה.

הביוב הועתק, והזיהום?לאור פניות התושבים לעירייה נערכו מספר בדיקות ודיגומי אוויר בשטח בית הספר וגני הילדים. בחלק מהבדיקות שנערכו נמצאו חריגות בדמות ריכוזים גבוהים יחסית של מימן גופרי וכמה חומרים אורגניים נדיפים (VOC). מימן גופרי הינו חומר המתפתח באופן טבעי במערכות ביוב ואופייני לסביבת שפכים.

הבדיקות השונות הובילו למסקנה כי מקור מרבית המטרדים הוא מבנה תשתית הביוב בשכונה, ועל כן הוחלט להעתיק את קו הביוב מהשכונה לחלק אחר בעיר. העתקת הקו בוצע במהלך יולי 2009, אולם לא ברור אם העתקת הקו שבוצעה תביא גם לסילוק החומרים המסוכנים שנמצאו באוויר שאינם בהכרח נובעים ממערכת הביוב וטרם אותר מקורם.
 
לאור העובדה כי טרם אותר מקור החומרים המסוכנים וכי כל הגורמים המעורבים בדבר שוקלים את חידוש הלימודים בבית הספר ובגני הילדים במתחם גולדה בשנת הלימודים הקרובה (1.9.09), ערכנו סיור בשטח עם אנשי המקצוע שלנו ובעקבותיו פנינו מטעמנו למשרד הבריאות, למשרד להגנת הסביבה ולעיריית כפר סבא וביקשנו לקבל מידע אודות מבנה מערכת הביוב בעיר, תוצאות הבדיקות שנעשו באוויר, בשפכים ובקרקע וכן לוודא כי לא יחודשו הלימודים במתחם בטרם יימצא הגורם המזהם.

בנוסף, בליווי עם אנשי המקצוע בתחום האוויר ומים ושפכים בעמותה השתתפנו בישיבה האחרונה של וועדת מרינוב אשר מונתה על ידי עיריית כפר סבא לבחינת הנושא והבהרנו כי דעתנו לא תנוח עד אשר יימצא הגורם לזיהום ולחריגות בחומרים שנמצאו בבדיקות שנערכו עד כה, ועד אשר יהיה אפשר לומר בוודאות כי ניתן להחזיר את התלמידים לבית הספר גולדה ולגנים הסמוכים.

בדיקות נקודתיות

בעקבות הישיבה של צוות מרינוב התקיימה ישיבה נוספת של אנשי המקצוע מאדם טבע ודין עם אנשי המקצוע של מחוז מרכז במשרד להגנת הסביבה, בה הציגו בפני אנשי המקצוע שלנו את כלל הצעדים שננקטו לבחינת הנושא ולפתרון הבעיה עד כה.
נכון לעכשיו אנו מחכים לקבל את תוצאות הבדיקות שנעשו באוויר בנקודות שאותרו עד כה כבעייתיות במתחם לאחר העתקת קו הביוב מהשכונה שהושלמה וכן לדו"ח המסכם של וועדת מרינוב, על מנת לגבש את עמדתנו המלאה בנושא ולבחון את המשך צעדינו בסוגיה.

נכון להיום, החליטו המדינה והעירייה לחדש את הלימודים בשכונת גני אל-רם מיד לאחר החגים. לאור הבדיקות שבצענו בשטח, אנו חשים כי החלטת העירייה התקבלה על בסיס תשתית עובדתית חסרה. בשל כך, ולאור שאיפתה של העירייה להחזיר את ילדי בית הספר גולדה לבית הספר מיד לאחר החגים, נערכו במהלך החודשים ספטמבר ואוקטובר מספר בדיקות באוויר בבית הספר על ידי חברת "אקו-טק, שירותי סביבה בע"מ", שבחלקן נמצאו חומרים מקבוצת ה-VOC(חומרים אורגניים נדיפים), אשר חלקם מוכרים כמסרטנים ודאיים וחלקם כמסרטנים אפשריים.

נוכח העובדה כי הבדיקות השונות שנערכו הצביעו על ממצאים מדאיגים לפיהם נמצאים חומרים מסוכנים בריכוזים גבוהים בנקודות שונות בבית הספר, ולאור היותן של תוצאות הבדיקות משתנות ולא אחידות, המסקנה היא כי הבעיה ממשיכה להתקיים וכי מקור המפגע טרם אותר. לאור זאת, סירבו ההורים להחזיר את ילדיהם לבית הספר לאחר חג סוכות. עמדתנו המקצועית תמכה בהחלטה זו של ההורים, שכן עד אשר יאותר מקור המפגע או לפחות יבוצעו מספר בדיקות ברצף אשר יעידו על כך שהחומרים המסוכנים לא מצויים בשטח בית הספר, עלולים השוהים בבית ספר גולדה להיחשף למפגעים בריאותיים.

שביתת מחאה

לאחר שביתה ממושכת, הגיעו ההורים להסכמה עם העירייה לחדש שוב את הלימודים בבית הספר החלופי - בית הספר השרון, בו למדו בשנת הלימודים אשתקד. הלימודים בבית ספר השרון חודשו באופן זמני, וזאת עד אשר תהיה עמידה בתנאים לחזרתם הסופית לבית ספר גולדה המתגבשים בימים אלה, בסיוע אנשי מקצוע מטעמנו בתחום איכות האוויר ובתחום השפכים. יצוין כי לעמדתנו, הופעתם של ריכוזים כה גבוהים באוויר החיצוני ולעיתים בריכוזים גבוהים יותר מאשר בתוך מבני בית הספר, כפי שמראות הבדיקות, מעידה על כך שמקור המפגע הינו חיצוני. לפיכך, ההסברים שניתנו על ידי העירייה והוועדה שמונתה על ידה בראשות פרופ' אורי מרינוב בדבר מקור החומרים כביכול בצבעים, בחומרי ניקוי או בטושים, המצויים בשימוש בתוך כיתות בית הספר, אינם סבירים.
 
אנו ממשיכים ללוות את התושבים באופן שוטף ולעקוב יחד איתם אחר ממצאי כל הבדיקות והצעדים השונים בהם נוקטת עיריית כפר סבא. נמשיך לפעול יחד עד אשר יושג הבטחון הדרוש על מנת להחזיר את הילדים לבית ספר גולדה כסביבה חינוכית חפה ממפגעים סביבתיים ובריאותיים.

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il