youtube
twitter
facebook

מוסך באמצע שכונת הרכבת בלוד

1/09/2009
הגדל

מוסך העמק בלוד הוא מוסך לאוטובוסים בלב שכונת הרכבת בלוד, מרחק מטרים סופרים מבתי מגורים. המוסך, שהוקם ללא היתרים, פועל בניגוד לייעוד הקרקע וללא רישיון עסק.
בעקבות התנגדות שהגשנו למטרד סביבתי זה, הוחלט שלא להסדיר את פעילות המוסך ולא לאפשר את המשך הפעלתו.

להכשיר את הטמא

המוסך מהווה מפגע לתושבים הגרים בסביבתו, בהיבטים של זיהום אוויר, רעש, ריחות, זיהום קרקע וכדומה. לאחרונה הגיש בעל המוסך בקשות להסדרה בדיעבד של הקמתו ושל הפעלתו.
בעקבות פניות שהגיעו למוקד הירוק של אדם טבע ודין אודות פעילותו הבעייתית של המוסך והניסיון של בעליו לקבל לכך אישור מהרשויות הרלבנטיות, בחנו את הנושא ואף סיירנו בשטח, מצאנו כי טענות התושבים מוצדקות והסקנו שאין מקום לפעילותו של המוסך במשכנו הנוכחי, על מנת להגן על איכות חייהם של התושבים הגרים בקרבת וייש להביא לסגירתו המידית של המפעל ולהעתקתו מהמקום,

העברנו את עמדתנו המקצועית לגורמי הרישוי בעיריית לוד, ובמהלך חודש אוגוסט זומנו ואף השתתפנו בדיון שהתקיים בנושא. במהלך הישיבה בה הצגנו את עמדתנו, שתאמה את המלצת מהנדס העיר, הוחלט לדחות את הבקשות. בדיון דרשנו שלא יסתפקו בדחיית הבקשות אלא אף יפעלו להסרת המפגע ולאכיפת הדין.

כתוצאה מכך, יו"ר הועדה הנחה את הצוותים המקצועיים לפעול בהתאם לכך ולהעביר תוך שבוע דיווח אודות הטיפול בעסק.

דובר העירייה, יורם בן ארוש: "בקשת בעלי המוסך ביוני 2009 לקבל רישיון לניהול עסק נדחתה על ידי המשרד להגנת הסביבה ושרותי כיבוי אש, על כך נשלחו לבעלי העסק מכתבי סירוב. כמו כן, טרם ניתן אישור של מהנדס רישוי למבנה העסק. אם העסק ימשיך לפעול ללא רישיון, תנקוט העירייה נגדם באמצעים משפטיים בהתאם לחוק רישוי עסקים".
 
אנו ממשיכים כמובן לעקוב אחר ההתפתחויות ולפעול לסילוק המפגע לרווחת התושבים.

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il