youtube
twitter
facebook

מים

 

כיצד ניתן לדעת מה איכות מי השתייה בביתי?

 
הרשות המקומית או תאגיד המים והביוב המקומי (אם קיים) מחויבים לפרסם דו"חות תקופתיים בנושא איכות מי השתייה בתחומם. כדי לברר את איכות מי השתייה בביתך, עליך לחפש את הדו"חות התקופתיים באתר העירייה או באתר תאגיד המים והביוב, או לפנות למוקד העירוני ו/או למוקד פניות הציבור של תאגיד המים והביוב המקומי ולבקש את הדו"ח התקופתי. אם תבקש לבצע בדיקה בשכונה ו/או ברחוב מסוים, ייתכן שתידרש לשלם אגרה מסוימת.

 

שמתי לב לבזבוז מים של אנשים פרטיים או של עסקים שונים. האם ניתן לפעול להפסקתו בדרך חוקית?

כיום, אין לרשויות הסמכה חוקית לפעול כדי למנוע שימוש בזבזני במים של אנשים פרטיים או של עסקים פרטיים. אמצעי האכיפה בנושא הוא בעצם התשלום על המים – ככל שמבזבזים יותר מים, כך עולה התשלום. להרחבה בנושא חסכון במשק הבית, בגינה, בחקלאות ובתעשייה, היכנסו לאתר רשות המים.

 

ראיתי בית עסק אשר שוטף את המרצפות בפתחו באמצעות צינור מים. האם זה חוקי?

החוק אוסר על שימוש במים זורמים מרשת המים או במים בלחץ לשם שטיפת משטחים מרוצפים, והעובר על איסור זה יכול להיענש בקנס. במידה ואתה עד להפרת החוק, עליך לפנות למוקד העירוני, למוקד פניות הציבור של תאגיד המים והביוב המקומי או לפניות הציבור של רשות המים, בטלפון 03-6369602 או בדואר ל-ת.ד. 20365 תל אביב. מומלץ לצרף לפניה תיעוד של המקרה וכן את מירב הפרטים שבידיכם.

 

השכן שלי שוטף את המכונית שלו באמצעות צינור מים. האם זה חוקי?

החוק אוסר על שימוש במים זורמים מרשת המים לשם רחיצה וניקוי של רכב, והעובר על איסור זה, יכול להיענש בקנס. במידה ואתה עד להפרת החוק, עליך לפנות למוקד העירוני, למוקד פניות הציבור של תאגיד המים והביוב המקומי או לפניות הציבור של רשות המים, בטלפון 03-6369602 או בדואר ל-ת.ד. 20365 תל אביב. מומלץ לצרף לפניה תיעוד של המקרה וכן את מירב הפרטים.

 

האם אני יכול להתקין בביתי מערכת "מים אפורים"?

מים אפורים הם מים שמקורם בכיורים, מקלחות, מכונות כביסה, מדיחי כלים ולמעשה,  מים שנעשה בהם שימוש ביתי בכל מקום למעט באסלות. מים אפורים אינם ראויים לשתיה, אך לאחר טיפול מתאים, ניתן להשתמש בהם להשקיה או להדחת אסלות. נכון להיום, משרד הבריאות אוסר על שימוש במים אפורים. "אדם טבע ודין" רואה חשיבות רבה בשימוש במים אפורים. במדינה כמו שלנו, שבה המים הם משאב טבע המצוי במחסור, אין זה סביר שהדחת אסלות נעשית באמצעות מים ראויים לשתייה ל, במקום באמצעות מים ממחוזרים, במיוחד כאשר הדחת אסלות מהווה כ-40% מצריכת המים הביתית. לכן, אנחנו מקדמים הצעת חוק בנושא שימוש במים אפורים, אשר אמורה לפתור את הבעיות בגינן מתנגד משרד הבריאות למערכות מים אפורים.


 

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il