youtube
twitter
facebook

פארקים
 

פארקים,  גנים ציבוריים ותכנון עירוני

האם מותר לגבות ממני תשלום בכניסה לפארק שעשועים או גינת משחקים?

החוק קובע שאסור לגבות דמי כניסה לגנים ציבוריים, ולמקומות מרגוע או נופש, אלא במקרים חריגים שקיבלו את אישור שר הפנים. איסור זה הינו תוצאה של מאבק ארוך שניהלה "אדם טבע ודין" בגביית תשלום בכניסה לפארק העירוני ברעננה. חשוב לציין כי קיים חוק המתיר גביית תשלום בכניסה לשמורות טבע וגנים לאומיים, אך לא ביחס לפארקים ולגינות ציבוריות שנועדו לשרת את כולנו על בסיס יומיומי.

היה לנו פארק ציבורי ליד הבית והעירייה החליטה לעשות בו שימוש אחר. האם זה חוקי?

כדי לדעת האם העבודות הנעשות בפארק הן חוקיות, יש לפנות לעירייה ולשאול מכוח איזה היתר מתבצעות העבודות בשטח. בנוסף, יש לברר האם ההגדרה החוקית של המקום היא "שטח ציבורי פתוח" או שמא יש ייעוד אחר לקרקע. רק במידה שיימצא כי בידי העירייה היתר רלוונטי ותקני התואם לייעוד של השטח, פעילותה בפארק תיחשב כחוקית. במקרים אלה, רצוי לפעול למקרה במהירות האפשרית לבירור המצב החוקי, על מנת למנוע קביעת עובדות בלתי הפיכות בשטח, כגון כריתת עצים. בנוסף, אם אין מספיק גנים ציבוריים באזור, ניתן לבקש כי לכל הפחות ייעשה בגן שימוש אחר אשר משרת את הציבור שזכאי לגן, לדוגמה, חניית כלי רכב.

יש ליד הבית שלנו שטח ציבורי פתוח והוא מוזנח. מי אחראי לפתח אותו?

ראשית, יש לברר במחלקת ההנדסה של העירייה האם ההגדרה החוקית של המקום הינה אכן "שטח ציבורי פתוח". אם כן, יש לפנות למחלקת שיפור פני העיר (שפ"ע) בעירייה ולדרוש כי תתחזק את השטח כראוי ולטובת התושבים.

 

בונים שני מגדלים גבוהים בשכונת מגוריי. האם וכיצד זה ישפיע על השטחים הפתוחים באזור?

חשוב להדגיש כי כאשר מתווספים תושבים חדשים רבים לאזור מגורים (למשל, כאשר נבנים מגדלים רבי קומות במקום בו הייתה בניה נמוכה בעבר), על הרשות המקומית מוטלת החובה לספק לכל התושבים גנים באיכות ובכמות הנדרשת. הדבר דומה לחובה המוטלת עליה להתאים את מספר הכיתות באזור למספר התושבים החדש.

יש בשכונה שלנו גן ציבורי שאינו נגיש לנכים ו/או מצוי בשטח צר בין בניינים. האם זה תקין?

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות משנת 1998 קובע כי גינות ציבוריות יהיו מונגשות לנכים. גן שכלוא בין מבנים עשוי לעורר בעיות בטיחות וכן ישנה סכנה שהתושבים לא יתירו לקיים שם פעילות, אך אין זה בלתי חוקי.

בעיר השכנה חנכו פארק עירוני חדש. האם ניתן לחייב גם את העירייה שלי לפתח פארק עירוני?

ישנן הנחיות של משרד הפנים כי כל יישוב מעל 30,000 איש חייב בפיתוח פארק עירוני. אך לשם כך, על העירייה להקצות שטח מתאים ולממן את הפיתוח, דבר שבדרך כלל קשה יותר לבצע ביישובים חלשים.

האם ייתכן שבשכונת מגוריי יש רק גן ציבורי אחד קטן?

"אדם טבע ודין" פועלת מזה שנים לביסוס מכסה מינימאלית מחייבת של שטחים ציבוריים פתוחים ונגישים במרחב הציבורי. יש לציין בהקשר זה, כי קיים מסמך הנחיות ממשלתי שכותרתו "מדריך ציבור לתכנון גנים ציבוריים- לפי סוג יישוב, מגזר אוכלוסייה, אזור אקלים וטופוגרפיה", משנת 2012. המדריך קבע סטנדרט מינימאלי במטרים רבועים, שמבטיח כי גודל השטחים הפתוחים יוקצה ביחס ישיר לגודל האוכלוסייה. כך למשל, דרישת השטח לפארק עירוני, ביישוב שבו מעל 15,000 תושבים הוא על פי מדד מינימאלי של 4 מ"ר לנפש ובשטח מינימאלי של 60-70 דונם לפחות. על פארק זה לכלול בין היתר שטחי ספורט פתוחים, גני משחק ומסלולי רכיבה על אופניים. דרישת השטח לפארק שכונתי, הוא על פי מדד מינימאלי של 3 מ"ר לגן שכונתי ו-2 מ"ר לגינות משחק פנים שכונתיות, ועליו להיות ממוקם במרחק הליכה מאזור המגורים. שתי הדרישות הללו, יחד עם דרישה מינימאלית של 4 מ"ר שטח ציבורי לנפש ברמה הרובעית ודרישה מינימאלית של 6 מ"ר שטח ציבורי לנפש ברמה העירונית, מסתכמות לדרישה כוללת של 15 מ"ר של שטח ציבורי פתוח לכל תושב.

איזה משרד ממשלתי אחראי על הקצאת ופיתוח גנים ופארקים ביישובים?

אין משרד ממשלתי אשר אחראי באופן ישיר על נושא זה. הקצאת השטחים לגנים נעשית באמצעות דרישות משרד הפנים בעת עריכת תכניות, ופיתוח הגנים מוטל על הרשויות המקומיות, אך אין "משרד גנים" בדומה למשרד החינוך או המשרד לשירותי דת שאחראים על מוסדות הציבור שלהם. "אדם טבע ודין" מנסה לקבוע בתכניות הפיתוח של שכונות כי גנים יפותחו עוד טרם האכלוס בתושבים, כמו שנדרש לבנות את בית הספר או גני הילדים טרם האכלוס.עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il