youtube
twitter
facebook

מפגעי ריח


 

 מפגעי ריח


מהו ריח?

ריח הוא תחושה הנגרמת על ידי חומר ריחני או תערובת חומרים ריחניים הפועלים על חוש הריח של האדם. ריח יכול להיות מוגדר כמטרד ואפילו כמפגע סביבתי אשר יכול לפגוע באיכות חייו של האדם, להשפיע על בריאותו ולפגוע בערך רכושו. החוק אוסר על גרימת ריח חזק או בלתי סביר מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע או עשוי להפריע, לאדם הנמצא בסמוך או לעוברים ושבים.

 

מהו ריח רע?

ההבחנה בין ריח "טוב" לריח "רע" הינה, על פי רוב, סובייקטיבית וריחות נעימים לאחד, עשויים להיות קשים ודוחים לאחר. עם זאת, ישנם סוגים רבים ושונים של ריח אשר יקשה למצוא איש או אישה אשר אינם רואים בהם ריחות מאוסים אותם קשה לסבול. ריחות מסוגים אלה כוללים, בין היתר, ביוב, פסולת, פעילות תעשייתית וריקבון – וכאשר עוצמתם חריפה, הם מהווים מפגע סביבתי לכל דבר, אשר אין להשלים עימו.
 

כיצד מודדים ריח?

ישנן שתי שיטות עיקריות למדידת ריח: מדידה בשיטות כימיות אנליטיות, ושימוש בחוש הריח של האדם – צוות מריחים. המריחים יכולים לבקר במקום  הסובל ממטרד הריח, או, לחילופין, ניתן לעשות שימוש במכשיר האולפקטומטר, באמצעותו ניתן להגיש גז ריחני להרחת המריחים, והם מחווים את דעתם על עוצמת הריח וסוגו ביחס לערכים המומלצים.

 

למי אפשר לפנות אם סובלים ממפגעי ריח?

לרשות המקומית: זהו הגוף העיקרי והישיר אליו ניתן לפנות בבקשה לטפל במטרד, בפרט כאשר מדובר במטרד ריח הנגרם מערימות פסולת או מביוב. הגורמים הרלוונטיים בתוך הרשות המקומית הינם מחלקת התברואה, היחידה הסביבתית או הרשות העירונית לאיכות הסביבה.

לרכז פניות הציבור במחוז הרלוונטי של המשרד להגנת הסביבה: אליו יש לפנות כאשר מדובר במטרד ריח אשר אינו מצוי בתחומי הרשות המקומית ו/או כאשר לא ניתן מענה מספק מהרשות המקומית. המשרד להגנת הסביבה מעסיק צוותי מריחים, הנשלחים לאזורים שונים בארץ ומודדים ריחות.

 כאשר פונים לרשויות, חשוב במיוחד לעשות שימוש בטפסי ריח, המתעדים את מפגעי הריח והמצויים באתר המשרד להגנת הסביבה. זוהי הדרך ליידע את הרשויות על כך שקיימת בעיה אשר דורשת פתרון ולנסות לאפיין את המטרד שאתם חווים. הרשויות זקוקות למידע הזה, בין השאר לאור הקושי באיתור מקור הריח. ככל שהטפסים יהיו מפורטים יותר, וככל שהם יישלחו מיותר אזרחים ובתדירות גבוהה יותר, כך יגדל הסיכוי לפתרון יעיל ומהיר של הבעיה. בהקשר זה יצוין כי קריטריון אחד להגדרת מפגע ריח לפי נהלי המשרד להגנת סביבה הינו 3 תלונות ציבור שונות שהתקבלו במשך 24 שעות או 10 תלונות לפחות שהתקבלו תוך 30 יום, אשר דיווחו על מפגע ריח בעוצמה משמעותית.

על מנת לסייע באיתור מקור המטרד ובטיפול בו, חשוב לציין גם את הפרטים הבאים כאשר פונים לרשויות: האם ניתן להצביע על מקור פוטנציאלי למטרד הריח? וכן האם ניתן לאפיין את מטרד הריח (כיוון הרוח, שעות המטרד, סוג הריח וכיוב')? 

אם אתם זקוקים לסיוע בטיפול במפגעי ריח, אתם מוזמנים לפנות ל"מוקד הירוק" של "אדם טבע ודין". בפנייתכם אנא ציינו האם כבר פניתם לגורמים אחרים בנושא, כיצד השיבו לכם וצרפו כל חומר רלוונטי.

באזור מגורי ישנו מפעל  לקומפוסט אשר מעלה גלי ריח נורא. מה ניתן לעשות?

במפעלים מוסדרים ליצור קומפוסט המפוקחים על ידי המשרד להגנת הסביבה, לא אמורים להיווצר מטרדי ריח קשים. עם זאת, במקומות רבים בארץ פועלים מפעלים לא מורשים לייצור קומפוסט, אשר אינם עומדים בתנאים הסביבתיים הנדרשים, ועל כן גורמים למפגעי ריח חמורים. בשלב ראשון, יש לפנות אל הרשות המקומית, היחידה הסביבתית או איגוד ערים לאיכות סביבה במקום מגוריכם, על מנת לברר האם אתר הקומפוסט הוא אתר מורשה הנמצא בפיקוח המשרד להגנת הסביבה. במידה שהאתר נמצא בפיקוח, יש לדווח על מפגע הריח לרשות המקומית, היחידה הסביבתית או איגוד הערים ולדרוש כי הנושא יטופל.

במידה שהאתר אינו מורשה, יש לפנות אל מרכז תחום האגרואקולוגיה וכן אל מרכז האכיפה במחוז הרלוונטי במשרד להגנת הסביבה. יש לדווח על האתר הבלתי מורשה ולדרוש כי ינקטו נגדו בהליכים.

 

לאחרונה מוקמו מספר פחי אשפה בסמוך לחלונות ביתי. מאז, אנחנו לא יכולים לפתוח חלון בשל הריח הרע. מה ניתן לעשות?

יש לפנות אל אגף שיפור פני העיר (שפ"ע) או אגף התברואה ברשות המקומית, לדווח על המטרד ולדרוש את שינוי מיקום הפחים או לחילופין, הגברת תדירות פינוי הפסולת.

 

אנו סובלים מעשן שנוצר כתוצאה משריפות פסולת. מה ניתן לעשות בנדון?

שריפת פסולת גורמת לזיהום אוויר ולרוב נעשית באופן פיראטי בשטחים פתוחים, בשל הרצון להיפטר מהפסולת בצורה מהירה, או בשל הרצון לזקק מתוכה חומרי גלם, כגון מתכות.

ניתן לדווח על שריפות למשטרה הירוקה בטל' 08-9788888. בנוסף, מומלץ לפנות אל היחידה הסביבתית ברשות המקומית ואל המחוז הרלוונטי במשרד להגנת הסביבה. מומלץ לתעד את האירוע ככל שניתן, על מנת לאפשר הליכי אכיפה עתידיים.

 

אנו סובלים מעשן שנוצר בשריפות של גזם חקלאי. אל מי ניתן לפנות בעניין?

החוק אוסר על שריפה של צמחים ללא רישיון. ניתן לקבל רישיון לשריפת גזם מיחידת הפיצו"ח (פיקוח צומח וחי) במשרד החקלאות. הרישיונות לשריפת גזם קובעים תנאים סביבתיים שנועדו למנוע התפשטות של שריפות הגזם וכן לצמצם ככל הניתן גרימת נזקים סביבתיים.

במידה שנתקלתם בשריפת גזם חקלאי, יש לפנות אל מוקד הפיצו"ח שנותן מענה לפניות הציבור 24 שעות ביממה: טלפון: 03-9681406   פקס: 03-9681411. בפנייתכם, מומלץ להקפיד על מסירת מידע מקיף ככל הניתן בנוגע לשריפה: מיקום מדויק, תאריך ושעה, צילומים של השריפה ותדירות השריפות באזור.  

 

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il