youtube
twitter
facebook

זיהום מים ושפכים


 

יש לי בעיה בביוב בתוך הבית שלי. מי יוכל לסייע בטיפול?

הרשות המקומית ו/או תאגיד המים והביוב המקומי (אם קיים) אחראים רק על מערכות הביוב העירוניות, ולא מטפלים בבעיות הנוגעות לביוב בתוך בית או בניין פרטיים. בנושאים אלו, אנו ממליצים לפנות לאיש מקצוע פרטי.

 

יש מטרד ריח ממערכת הביוב העירונית. מי אחראי לפתור את הבעיה?

הרשות המקומית ו/או תאגיד המים והביוב המקומי (אם קיים) אחראים על תפעול ותחזוקת מערכת הביוב, וכן על הקמת מערכות ביוב חדשות כאשר יש בכך צורך. לכן, יש לפנות למוקד העירוני ו/או למוקד פניות הציבור של תאגיד המים והביוב ולדווח להם על מטרד הריח. תוכלו לסייע בטיפול באמצעות אפיון מטרד הריח על ידי נתונים על שעת הופעתו, התדירות, סוג הריח וכו'. אם פנייה לרשות המקומית או לתאגיד המים והביוב לא הובילה לפתרון הבעיה, ניתן לפנות גם לממונה על תאגידי המים והביוב ברשות המים, בטלפון 03-6369602 או בדואר ל-ת.ד. 20365 תל אביב.

 

מי אחראי על תיקון גלישת ביוב?

יש לפנות למוקד העירוני ו/או למוקד פניות הציבור של תאגיד המים והביוב ולדווח להם על גלישת הביוב. רצוי לפנות מיד בסמוך לאיתור הגלישה ולצרף תמונות, אם ניתן, על מנת לסייע בטיפול. אם פנייה לרשות המקומית או לתאגיד המים והביוב לא הובילה לפתרון הבעיה, ניתן לפנות למשרד הבריאות (בטלפון *5400 או 08-6241010), לרכזי פניות הציבור במחוז הרלוונטי של המשרד להגנת הסביבה (אם ישנה אפשרות שהדליפה תחלחל למי תהום, תביא לזיהום נחלים וכיוב') או לממונה על תאגידי המים והביוב ברשות המים.

 

יש לי בור ספיגה בחצר ואני רוצה להתנתק ממנו ולהתחבר לביוב העירוני. כיצד עליי לפעול?

האחריות למימון החיבור לביוב העירוני וביצועו מוטלים על האזרח בעל בור הספיגה. יצוין כי החל משנת 1994, חלה חובה על מחזיקי בורות ספיגה להתחבר למערכת הביוב העירוני. ניתן לפנות לרשות המקומית ו/או לתאגיד המים והביוב (אם קיים) בכדי לקבל פרטים על הפרוצדורה ועל העלויות של התחברות למערכת הביוב העירונית.

יצוין כי בורות ספיגה עלולים לגרום לזיהום חמור של מקורות מי שתייה וכן למטרדי ריח לדיירי הבית והשכנים, ועל כן מומלץ שלא לעשות בהם שימוש.

 

שמתי לב לריח מוזר של ביוב או לגלישת ביוב ממפעלים או מאזור תעשייה. למי ניתן לפנות כדי לפתור את הבעיה?

עליך לפנות למוקד העירוני ו/או למוקד פניות הציבור של תאגיד המים והביוב המקומי ולדווח על הדליפה או על מפגע הריח תוך מתן מירב הפרטים האפשריים (צילום של מקום הגלישה, אפיון הריח ותדירותו ועוד). אם פנייה לרשות או לתאגיד לא הובילה לפתרון הבעיה, ניתן לפנות גם לרכז פניות הציבור במחוז של המשרד להגנת הסביבה בו מצוי המפעל או אזור התעשייה.

 

אני חושש שנחל מסוים או אזור מסוים בים מזוהם. איך ניתן לבדוק אם זה נכון ולטפל בכך?

יש לפנות למוקד העירוני או לרכז פניות הציבור במחוז הרלוונטי של המשרד להגנת הסביבה. חשוב שהפנייה תכיל את מירב הפרטים בכדי לסייע בפתרון הבעיה: האם מדובר בתופעה או באירוע חד פעמי? איזה ריח יש לזיהום? מה צבע המים? מה המקור האפשרי לזיהום? אם יש בידך תמונות, מומלץ להעביר גם אותן לרשויות.

שימו לב! משרד הבריאות אמון על סגירת חופי רחצה עקב זיהום אשר עלול לסכן את בריאות האדם. באתר משרד הבריאות מתפרסמת מפה המציינת את איכות מי הרחצה בחופים ומתעדכנת באופן תדיר.
לשאלות בנושא זה, ניתן לפנות למשרד הבריאות בטלפון *5400 או 08-624101

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il