youtube
twitter
facebook

דיון פתוח על חומרי הדברה קרבמטים

25/03/2014
דיון פתוח על חומרי הדברה קרבמטים (הגדל)

אנו מברכים את הועדה הבין משרדית לרישוי חומרי הדברה להגנת הצומח, שהחליטה לפתוח את הדיון הקרוב לאישור חומרי הדברה מסוג קרבמטים להערות הציבור.

 

בדומה לזרחנים אורגניים, קרבמטים הם קבוצה של חומרי הדברה שעלולה לפגוע במערכת העצבים. מחקרים מדעיים מראים כי חלק מהחומרים המוצעים לרוויזיה אף משבשים את תפקודה של מערכת ההורמונלית.

 

הועדה הבין משרדית לרישוי חומרי הדברה להגנת הצומח מבצעת אחת לתקופה רוויזיה-אישור של חומרים פעילים של חומרי הדברה. התהליך מתרחש במסגרת הועדה, ללא פירסום לציבור.

 

בשנה שעברה הגישה אדם טבע ודין נייר עמדה בנוגע לרוויזיה הקודמת, והפעילה מאז לחץ על משרדי הממשלה בוועדה לאפשר תהליך של שימוש ציבורי לרוויזיות.

פתיחת התהליך שלקיפות ציבורית הינה הישג המעיד כי משרדי הממשלה נענו לפניות שלנו ושל הציבור במסגרת כנס "מדברים הדברה" והחליטו להודיע מראש על הרוויזיה הבאה ולהזמין את הציבור להגיש הערות.

 

בסיבוב הריוויזיה הראשון, יעלו חמישה חומרים פעילים לדיון, כאשר שלושה מתוכם אסורים לשימוש באיחוד האירופאי. השימוש בחומרי הדברה בגידול תוצרת חקלאית עלול לגרום לחשיפה של האוכלוסיה הסמוכה לשדות לחומרים אלו, כמו גם לחשיפה של כלל האוכלוסיכה כאשר ישנם שאריות של חומרי ההדברה במזון.

 

מדובר בשינוי מאד חיובי וצעד ראשון בפתיחת הדיונים של הועדה לציבור, וכן הגברת השקיפות ושיתוף הציבור.

 

הציבור מוזמן להגיש הערות לרויזיה וזו הזדמנות להשמיע את קולך ולנסות להשפיע על תהליך קבלת ההחלטות בקשר לרישוי חומרי הדברה ע"י שליחת מייל:

Tamar.berman@moh.health.gov.il
Rickym@moag.gov.il

 

 

  רשימת חומרי ההדברה שברוויזיה
עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il