donate button
youtube
twitter
facebook

המאבק בהרחבת מפרץ חיפה

המאבק בתכנית להרחבת בזן
בשנת 2012 הופקדה התכנית להרחבת בז"ן, ומאז אנחנו במאבק עיקש כדי לשמור על בריאותם של תושבי האזור, ועל הסביבה. אנחנו ממשיכים להילחם למען מפרץ חיפה בריא ובטוח יותר.
ארגוני הסביבה ועיריית חיפה בחזית אחת מול בז"ן
ניסחנו מסמך דרישות יחד עם ארגוני סביבה נוספים ועיריית חיפה לקראת דיון נוסף במועצה הארצית לתכנון ולבנייה בנושא בז"ן
אט"ד לאלקין: סייע בקידום שיטת ה"בועה" במתחם בז"ן
עבור לתוכן העמוד