youtube
twitter
facebook

ועידת משפט וסביבה

הוועידה הראשונה למשפט וסביבה

לציון 25 שנה למשפט הסביבתי בישראל

הוועידה הראשונה למשפט וסביבה מאחורינו, ורצינו להודות לכל השותפים, המשתתפים והאורחים שלקחו חלק בוועידה החשובה הזאת. זו היתה הוועידה הראשונה שמציבה את המשפט הסביבתי בראשה, ובוחנת את השינויים בתחום החשוב הזה, שבו למעשה נעשים השינויים האמיתיים - בין אם מדובר בחוקים ותקנות, ובין אם מדובר בפסיקות של בתי המשפט.  

תודה לשרת המשפטים איילת שקד שהתפנתה מסדר יומה העמוס, בין משבר קואליציוני לבין הצבעה על התקציב, כדי להשתתף בוועידה. תודה גם ליו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה, ח"כ יואב קיש ולחבר הכנסת לשעבר, הפרופ' מנואל טרכטנברג שנשאו דברי טעם. 

תודה רבה לעורכי הדין הבכירים שהשתתפו בפאנלים השונים: עו"ד עידית רייטר , שותפה וראש מחלקת דיני סביבה וקיימות במשרד עו"ד גלודפרב זליגמן. ד"ר עו"ד רות דגן, שותפה וראש מחלקת איכות סביבה וייצור תעשייתי במשרד עו"ד הרצוג פוקס נאמן. עו"ד גידי פרישטיק, ראש מחלקת איכות הסביבה ורשויות מקומיות במשרד עו"ד מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות'. עו"ד אורית מרום-אלבק, ראש תחום איכות סביבה ושינוי אקלים במשרד עו"ד שבלת ושות'. עו"ד שרון ארצי, ראש תחום דיני איכות הסביבה במשרד עו"ד גרוס קלינהנדלר חודק הלוי גרינברג ושות'. ד"ר ציפי איסר-איציק, מנהלת מחלקת הגנת הסביבה, קלינטק ואנרגיה נקייה במשרד עו"ד ליפא מאיר ושות'. עו"ד ברי לבנפלד, יו"ר אדם טבע ודין ושותף בכיר במשרד יגאל ארנון ושות'. 

אנו מודים למשנה ליועץ המשפטי לממשלה עו"ד אבי ליכט , לממונה על ההגבלים עו"ד מיכל הלפרין וגם לאנשי המשרד להגנת הסביבה שהשתתפו בוועידה - מנכ"ל המשרד ישראל דנציגר , סמנכ"לית בכירה לתכנון ומדיניות גב' גלית כהן  והיועצת המשפטית עו"ד דלית דרור.

כמו כן, אנו מודים לאנשי האקדמיה שלקחו חלק בוועידה - לפרופ' אורן פרז , דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן שהיו שותפים לייסוד הוועידה, לד"ר מנאל תותרי-ג'ובראן מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן ולפרופ' אלון טל , ראש החוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל-אביב ומייסד אדם טבע ודין.

תודה גם לאנשי הצוות של אדם טבע ודין שהשתתפו בפאנלים השונים בוועידה: עו"ד עמית ברכה מנכ"ל הארגון, עו"ד תמי גנות מנהלת מדיניות ואסטרטגיה, עו"ד אסף רוזנבלום ראש תחום פסולת ומחזור והיועץ המשפטי עו"ד אלי בן ארי.

תודה רבה גם לחברת ההפקות בני מורן.

נתראה בוועידה בשנה הבאה!

 

קטעי וידאו מהוועידה הראשונה:

 

 

עמית ברכה מראיין את שרת המשפטים ח"כ שקד: "האם ייתכן משבר קואליציוני בנושאי סביבה"?

יו"ר ועדת הפנים והסביבה בכנסת ח"כ יואב קיש: "בוחר בקו מאוזן"

דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן, פרופ' אורן פרז: "האקדמיה צריכה לצאת ממגדל השן"
 פרופ' מנואל טרכטנברג: "הכלכלה והסביבה במסלול התנגשות, אבל רוב הציבור מעדיף להתעלם" 

 דובר אט"ד אביעד אורן (מימין), עו"ד אסף רוזנבלום, עו"ד שרון ארצי ועו"ד גידי פרישטיק בפאנל "מי חתם קבע בשליטה על משאבי הטבע?"

 עו"ד אלי בן ארי וד"ר עו"ד ציפי איסר-איציק

 מנכ"ל אט"ד עו"ד עמית ברכה: "נהפוך כל סלע כדי להתגבר על מחלוקות ולשמור על הסביבה"

ד"ר עו"ד רות דגן (מימין), עו"ד תמי גנות, גב' גלית כהן, ד"ר מנאל תותרי-ג'ובראן, פרופ' אלון טל, עו"ד אבי ליכט ועו"ד מיכל הלפרין 

מנכ"ל אט"ד עו"ד עמית ברכה עם יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה יואב קיש

עו"ד ברי לבנפלד: "אנשי אט"ד מביאים לשינוי המדיניות החברתית סביבתית".

מנכ"ל מהגנ"ס ישראל דנציגר: "המשרד עבר מהפכה והוא פועל להציל חיים" 

 

 

 

 

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il